Försäkring före 1 januari 2016

Du kan söka merkostnadslån till en försäkring när du ska studera utomlands. Om du ansökt om studiemedel före den 1 januari 2016 gäller de regler och belopp som du kan läsa om på den här sidan.

CSN:s försäkring

CSN har tagit fram en personförsäkring för sex eller tolv månader tillsammans med Gouda Reseförsäkring. Försäkringen omfattar bland annat vissa kostnader till följd av akut sjukdom eller olycksfall, exempelvis läkarkostnader. Försäkringen ger också ett visst egendomsskydd, exempelvis för personligt lösöre (kamera, handväska med mera). Läs mer om försäkringen på Goudas webbplats.

CSN har från och med den 1 januari 2016 slutat upphandla denna försäkring, men du som ansökt om studiemedel före det datumet kan fortfarande teckna CSN:s försäkring. Det gör du i så fall genom att ändra din ansökan om studiemedel i Mina sidor. Du som redan har tecknat försäkringen får behålla den för den tid som försäkringen gäller.

Belopp

Du kan låna till CSN:s försäkring eller låna till en annan personförsäkring. Om du väljer en annan försäkring, får du inte låna mer än vad CSN:s försäkring kostar.

Premierna (kostnaderna) för CSN:s försäkring för period från 2013-07-01

6 månader, kr 12 månader, kr
Europa 1 351 2 614
Övriga världen 3 610 7 277

Så gör du

Du som ansökt om studiemedel före 1 januari 2016 kan ändra din ansökan via Mina sidor och där begära att få merkostnadslån för CSN:s försäkring. Genom att skriva under ändringen accepterar du att CSN för över försäkringspremien direkt till Gouda. Detta gäller under förutsättning att du får merkostnadslån för försäkringen.

Försäkringen börjar gälla från och med utresedagen till studielandet, men tidigast 14 dagar före det att din utbildning börjar. Reser du ut tidigare, gäller försäkringen först från den dag då din utbildning börjar.

Senast uppdaterad: 2016-01-08