Dubbel bosättning

Du kan få merkostnadslån för dubbel bosättning om du har barn och behöver en bostad både på studieorten och på hemorten.

För att få lån för dubbel bosättning måste du

  • ha vårdnaden om barn under 18 år eller bo tillsammans med barn*
  • studera inom EU/EES eller i Schweiz, eller studera genom ett utbytesprogram
  • ha din hemort inom EU/EES eller i Schweiz
  • ha studiebidrag och studielån under de veckor du söker merkostnadslån för.

*) Som barn räknas barn under 18 år som du bor tillsammans med. Det kan vara ditt eget barn eller din makes, makas eller sambos barn. Som barn räknas även barn i åldern 18-20 år som går i grundskolan, gymnasieskolan eller på annan jämförbar utbildning på hemorten.

Tänk på att du inte kan få merkostnadslån för både dubbel bosättning och resor mellan hemorten och studieorten under samma tid.

Så här mycket får du låna

Som mest kan du låna 564 kronor per vecka (2 256 kronor för fyra veckor) för dubbel bosättning under år 2017.

Exempel - Kristina har dubbla kostnader för boendet

Kristina har vårdnaden om Frida som är 14 år. Kristina studerar i Norge och har även en bostad i Sverige. Hennes bostad i Norge kostar 2 900 kronor i månaden. Kristina kan därför få merkostnadslån för dubbel bosättning med maxbeloppet 2 256 kronor i månaden.

Distansutbildning

Om du läser på distans vid en skola inom EU/EES eller i Schweiz kan du få merkostnadslån för kostnader för enstaka övernattningar på studieorten. Som mest kan du låna 560 kronor per vecka för övernattning. Då gäller inte kravet att du måste bo med barn.

Regler före den 1 juni 2015

Reglerna för dubbel bosättning ändrades den 1 juni 2015. Här kan du läsa om de regler som gällde innan den 1 juni:
Tidigare regler

Senast uppdaterad: 2016-12-07