Försäkring

Du kan ta merkostnadslån till en försäkring när du ska studera utomlands.

CSN har tagit fram en personförsäkring för sex eller tolv månader tillsammans med Gouda Reseförsäkring. Försäkringen omfattar bland annat vissa kostnader till följd av akut sjukdom eller olycksfall, exempelvis läkarkostnader. Försäkringen ger också ett visst egendomsskydd, exempelvis för personligt lösöre (kamera, handväska med mera). Läs mer om försäkringen på Goudas webbplats.

Du kan låna till denna försäkring eller låna till en annan personförsäkring. Om du väljer en annan försäkring, får du inte låna mer än vad CSN:s försäkring kostar.

Premierna (kostnaderna) för CSN:s försäkring för period från 2013-07-01
6 månader (kr) 12 månader (kr)
Europa 1 351 2 614
Övriga världen 3 610 7 277

CSN:s försäkring försvinner vid årsskiftet

Om du ansöker om studiemedel efter den 31 december 2015 kan du inte längre teckna CSN:s försäkring för utlandsstuderande. Beloppen du kan låna till försäkring ändras också då. Läs mer

Så gör du

Du tecknar CSN:s försäkring i och med att du ansöker om merkostnadslån till försäkring. Genom att skriva under ansökningsblanketten accepterar du att CSN för över försäkringspremien direkt till Gouda. Detta gäller under förutsättning att du får merkostnadslån för försäkringen.

Försäkringen börjar gälla från och med utresedagen till studielandet, men tidigast 14 dagar före det att din utbildning börjar. Reser du ut tidigare, gäller försäkringen först från den dag då din utbildning börjar.

Vill du inte låna?

Om du inte vill ta merkostnadslån till en försäkring, kan du ändå teckna CSN:s försäkring. Du betalar då själv in premien (kostnaden) via ett inbetalningskort från Gouda.

Senast uppdaterad: 2015-11-18