Andra kostnader

Du kan ta merkostnadslån för vissa andra kostnader du har när du studerar.

Exempelvis kan du ta lån till kostnader för

  • certifikat, elevtillstånd och läkarundersökningar på en pilotutbildning
  • vaccinationer som behövs för studier utomlands, utöver det grundskydd som ges i Sverige.

Prövningen är i övrigt sträng, vilket innebär att det är svårt att få merkostnadslån för andra kostnader. Det viktigaste kravet är att du måste ha särskilda skäl.

Följande krav gäller:

  • Kostnaden måste vara nödvändig för att du ska kunna studera.
  • Kostnaden kan inte täckas på något annat sätt, exempelvis med ordinarie studiemedel eller med ett annat statligt bidrag.
  • Kostnaden tas inte ut av skolan utan av en organisation eller myndighet.
  • Du måste skicka med ett intyg som visar dina kostnader.

Exempel - Rune har kostnader för vaccination

Rune ska skriva sin uppsats i Indien och söker merkostnadslån för vaccinationskostnaderna. Han skickar med ett intyg från vaccinationscentralen som visar vad vaccinationen kostar och att ett utökat vaccinationsskydd är nödvändigt för att han ska kunna studera i Indien. Rune får merkostnadslån för sina vaccinationskostnader.

Senast uppdaterad: 2013-02-20