För dig som har en funktionsnedsättning

Om du har dyslexi eller någon annan funktionsnedsättning som försvårar dina studier, kan du i vissa fall få studiemedel för en högre studietakt än vad du faktiskt läser.

Studietakten är ett mått som visar hur mycket du läser i genomsnitt under en termin. Den kan vara på heltid (100 procent) eller deltid (50 eller 75 procent). Studerar du mindre än 50 procent av heltid, kan du inte få studiemedel.

När du studerar med en studietakt på 75 procent har du vanligtvis rätt till studiemedel på 75 procent av heltid. Om du har en funktionsnedsättning som försvårar dina studier, kan CSN bedöma att du har rätt till studiemedel för en högre studietakt än vad du faktiskt läser. Då kan du exempelvis få studiemedel för studier på heltid även om du bara läser 75 procent av heltid.

När kan du få studiemedel för en högre studietakt?

CSN gör en individuell prövning i varje enskilt fall. För att du ska kunna få studiemedel för en högre studietakt än du faktiskt läser, måste följande stämma in på dig:

  • Du måste lägga ner mer tid än normalt på dina studier på grund av din funktionsnedsättning.
  • Du har utnyttjat alla stödåtgärder som skolan erbjuder, men klarar ändå inte att studera i normal studietakt.
  • Du har intyg som styrker din funktionsnedsättning.

Vi tittar också på dina tidigare studieresultat. Om du förut kunnat studera på heltid och klarat kravet på studieresultat, är det svårare för dig att nu få studiemedel för en högre studietakt.

Exempel - Johans dyslexi gör att han inte klarar läsa på heltid

Johan har dyslexi och ska börja andra året på sin utbildning. Första året läste han på heltid, men klarade inte studieresultaten. Johans dyslexi gör nämligen att han måste lägga ner mer tid än normalt på sina studier. Skolan försökte hjälpa honom, men det räckte inte. Nu ska han i stället läsa på 75 procent. Johan ansöker om att få studiemedel för heltid trots att han bara läser på 75 procent. CSN prövar Johans ansökan och ger honom rätt till studiemedel för heltidsstudier med hänsyn till hans funktionsnedsättning.

Hur ansöker du?

Du söker studiemedel i Mina sidor. I din ansökan ska du beskriva varför du behöver läsa med en lägre studietakt. Du måste också skicka med de intyg som vi behöver för att kunna bedöma om du har rätt till mer studiemedel.

Om du redan sökt studiemedel och nu vill ändra din ansökan, ska du meddela detta till CSN. Det gör du i Mina sidor i tjänsten Ändra utbildning, bidrag och lån. Du kan också skicka ett brev till CSN där du berättar om din situation. Skicka även med de intyg som behövs. Det är viktigt att du skriver under brevet med din namnteckning.

Vilka intyg behövs?

Vi behöver ett intyg eller utlåtande om din funktionsnedsättning från en läkare, psykolog, logoped eller liknande. Intyget ska visa hur din funktionsnedsättning påverkar din förmåga att studera. Om du har dyslexi måste du skicka in en fullständig dyslexiutredning. Den bör inte vara äldre än fem år.

Vi behöver också ett intyg från din skola som visar

  • vad skolan gjort för att hjälpa dig med dina studier
  • att den hjälp som skolan gett inte räcker för dig.

Vi behöver dessutom veta hur många timmar per dag du lägger ner på dina studier. Om det inte framgår av något av intygen, kan du själv skicka den uppgiften till oss.

Betala tillbaka

När du läser med en lägre studietakt tar det längre tid innan du blir klar med din utbildning. Det innebär att du kan behöva låna mer pengar än om du hade kunnat studera på heltid. Ibland kan du få slippa betala tillbaka de extra pengarna. Det kallas för avskrivning.
Sjukdom eller funktionsnedsättning

Om du har frågor om studiemedel och funktionsnedsättning, är du välkommen att Kontakta oss.

Senast uppdaterad: 2014-01-29