Högre bidraget

Illustration som visar det högre bidraget och lån

Summan av bidrag och lån, alltså totalbeloppet, är samma för alla studerande. Men vissa studerande inom EU/EES och i Schweiz kan få ett högre bidrag och ett mindre lån.

När du ansöker om studiemedel prövar CSN automatiskt om du har rätt till det högre bidraget.

Så här mycket kan du få när du studerar på heltid, 2017
1 vecka, kr
Högre bidrag 1 657
Lån 847
Totalt 2 504

Kan du få det högre bidraget?

För att kunna få det högre bidraget ska du

  • studera på gymnasienivå inom EU/EES eller i Schweiz. Utbildningen får inte vara en påbyggnadsutbildning eller motsvarande.
  • fylla 25 under året eller vara äldre
  • sakna treårig gymnasieutbildning eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning.

Läs mer om vad som räknas som treårig gymnasieutbildning under Studerande komvux, folkhögskola, gymnasium

Du som läst på högskolenivå och klarat minst 120 högskolepoäng eller som har motsvarande utländsk utbildning, kan inte få det högre bidraget på gymnasienivå.

Du behöver inte ansöka om det högre bidraget

När du ansöker om studiemedel prövar CSN automatiskt om du har rätt till det högre bidraget. Det högre bidraget lämnas i den ordning som ansökningarna kommer in och så länge pengarna räcker. Du har dock förtur till det högre bidraget om du väl fått det en gång och om du fortsätter att läsa samma utbildning.

Skolor och utbildningar som ger rätt till det högre bidraget

De utbildningar i Sverige som ger rätt till det högre bidraget finns uppräknade under avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655). För att avgöra om utbildningar i utlandet ger rätt till det högre bidraget prövar CSN om de motsvarar de svenska utbildningarna i studiestödsförordningen.

Senast uppdaterad: 2016-12-06