Inkomst och fribelopp

Du får ha inkomster upp till ett visst belopp under ett kalenderhalvår utan att dina studiemedel minskas. Detta belopp kallas fribelopp.

Fribeloppet varierar beroende på hur många veckor du har studiemedel under ett kalenderhalvår. Fribeloppet blir högre ju kortare studietid du har.

Vad räknas som inkomst?

I tabellen nedan ser du hur hög inkomst du får ha i förhållande till hur många veckor med studiemedel du fått.

Om du tjänar mer än fribeloppet, får du mindre studiemedel.

Exempel på fribelopp 2017
Antal veckor med studiemedel
per kalenderhalvår
Heltid, kr 75 procent, kr 50 procent, kr
5 151 898 157 265 162 700
10 130 193 141 003 151 858
17 99 805 118 236 136 680
18 95 464 114 983 134 512
19 91 123 111 731 132 343
20 86 782 108 478 130 175
21 82 440 105 226 128 007
22 78 099 101 973 125 838
23 73 758 98 721 123 670

Se fribelopp för alla veckor

Hur vet du ditt fribelopp?

Om du har fått ett beslut om studiemedel kan du se ditt fribelopp i Mina sidor eller i CSN:s app. Det står också i ditt beslut. Vill du räkna på hur mycket studiemedel du kan få vid olika inkomster, kan du använda tjänsten Räkna ut hur mycket du kan få. Tjänsterna hittar du i menyn till höger.

Vad händer om du får en högre inkomst?

Om din inkomst under ett kalenderhalvår är högre än fribeloppet, får du mindre studiemedel. Studiemedlen minskar med högst 61 procent av den del av inkomsten som går över fribeloppet. Både bidraget och lånet minskar proportionellt.

Merkostnadslånet påverkas först om din inkomst är så hög att du inte har rätt till studiemedel alls. Då har du inte heller rätt till merkostnadslån.

Kom ihåg att alltid meddela CSN om din inkomst ändras. Läs mer om hur du anmäler ändringar.

Om du studerar helt utan studiemedel, kan din rätt till ersättning vid exempelvis föräldraledighet och sjukdom påverkas. Läs mer på Försäkringskassan webbplats.

Exempel - Joni får högre inkomst

Joni ska under en vårtermin studera 19 veckor på heltid i Australien. Han kommer då att få 57 817 kronor i studiemedel och 60 000 kronor i lån till undervisningsavgiften. Innan vi har betalat ut pengarna, inser Joni att han under kalenderhalvåret kommer att tjäna 10 000 kronor över fribeloppet. Joni anmäler detta till CSN. Hans studiemedel minskas då med 6 100 kronor till 51 717 kronor.

Vad händer om du avbryter dina studier?

Om du avbryter dina studier ska du anmäla detta till CSN. Då prövar vi hur mycket studiemedel du kan få utifrån den nya, kortare studietiden.
Avbrutna studier

Senast uppdaterad: 2016-12-06