Längsta tid med studiemedel

Här hittar du information om hur många veckor du kan få studiemedel samt hur vi räknar veckor när du exempelvis varit sjukskriven.

Du kan få studiemedel i högst

  • 240 veckor på heltid för högskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar
  • 80 eller 120 veckor för studier på gymnasienivå. Om du sedan tidigare har en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande, kan du få maximalt 80 veckor. Saknar du en sådan utbildning kan du få 120 veckor.

Fler veckor

Bara om du har synnerliga skäl kan du få studiemedel för fler veckor. Ett synnerligt skäl kan vara att din studietid förlängts eller att du varit tvungen att byta studieinriktning på grund av något som du inte kunnat påverka, exempelvis sjukdom, funktionsnedsättning, olycka eller någon annan omständighet.

För att du ska kunna få studiemedel för fler veckor, ska du dessutom ha ett tydligt syfte med extraveckorna. Det kan exempelvis vara att du ska få en viss examen eller behörighet.

Bedömningen av synnerliga skäl är mycket restriktiv. Det innebär att det är mycket svårt att få studiemedel för fler veckor.

Spara veckor

Ett annat sätt att få studiemedel under en längre tid är att Spara veckor.

Vilka veckor räknas?

All den tid du tidigare fått studiemedel för räknas. Om du läst på deltid (50 eller 75 procent), räknas dessa veckor om till heltid.

Exempel - Sebastians veckor räknas om till heltid

Sebastian har haft studiemedel i 100 veckor på deltid (50 procent) vid Uppsala universitet och 100 veckor på heltid vid Universitetet i Oslo. Det blir tillsammans 150 veckor på heltid.

Vilka veckor räknas inte?

  • När du varit sjukskriven.
  • När du tillfälligt vårdat barn eller närstående.
  • När du fått ett återkrav på studiemedel på grund av att du gjort ett avbrott eller ändrat studieomfattning.

Läs mer om när du eller närstående blir sjuk

Viktigt att tänka på!

Det totala antalet veckor du har att söka studiemedel för gäller både bidrag och studielån. Du kan därför inte ansöka om endast låneveckor om antalet bidragsveckor är slut.

För dig som är över 40 år

Om det finns särskilda skäl kan du som fyllt 40 år få studiemedel i ytterligare 40 veckor. Särskilda skäl kan exempelvis vara att du redan förbrukat dina studiestödsveckor och att du nu, av arbetsmarknadsskäl, behöver gå en ny utbildning eller en vidareutbildning.
Läs mer om möjligheten till fler veckor

Om åldersgränser

För dig som studerat före 1 juli 2001

Om du började studera med studiemedel på en högskoleutbildning före den 1 juli 2001, och innan dess haft studiemedel för andra högskolestudier, kan du ha rätt till fler veckor. Det innebär att du kan få studiemedel ytterligare två till tre terminer utöver 240 veckor och på så sätt slutföra din utbildning. När du ansöker om fler veckor ska du redogöra för alla utbildningar du läst.

Exempel - Anna började på läkarutbildningen hösten 2000

Anna läste en fristående kurs i idéhistoria läsåret 1999/2000. Hon började därefter på läkarutbildningen höstterminen 2000. Efter två års studieuppehåll återupptog Anna studierna till läkare hösten 2006. Hon kan då omfattas av de äldre reglerna och därför få fler terminer med studiemedel.

Senast uppdaterad: 2016-10-14