Studietid i olika länder

Studietiderna varierar mellan länder och skolor. Här kan du läsa om hur vi beräknar din studietid.

Du kan bara få studiemedel för den studietid som står i kursplanen för utbildningen. Det är oftast från första till sista dagens undervisning på terminen plus ordinarie tentamensperiod. Skicka därför ett intyg på dina studietider tillsammans med din ansökan om studiemedel.

Du har rätt till studiemedel för varje hel kalendervecka du deltar i utbildningen. Om du exempelvis slutar på en torsdag utan att fredagen är en helgdag, får du inte studiemedel för den veckan eftersom det inte är en hel kalendervecka. Även om du inte läser hela första och sista veckan i perioden, kan du få studiemedel för en vecka till. Detta gäller om antalet dagar för de två studieveckorna tillsammans är minst sju. Då får du studiemedel för den första veckan i perioden, men inte för den sista.

Observera att du inte får studiemedel för uppehåll mellan terminerna och för omtentamensperiod.

Exempel - Jörgen läser inte hela första och sista veckan

Jörgen läser på en utbildning som börjar onsdagen vecka 35 och slutar tisdagen vecka 51. Vecka 35 och 51 är inte hela studieveckor, men antalet dagar i de två studieveckorna blir tillsammans sju dagar. Därför får han studiemedel för vecka 35, men inte för vecka 51.

Antalet veckor i vissa länder

För att du ska veta hur mycket studiemedel du kan få, har vi på förhand fastställt antalet veckor med studiemedel för några länder. Detta är oftast mer förmånligt för dig.

De fastställda tiderna gäller endast några länder och bara de utbildningar på högskole- eller universitetsnivå som följer den ordinarie läsårsindelningen i landet. Vid övriga studier beräknar vi alltid studietiden utifrån hur många veckor du faktisk studerar, exempelvis vid studier på gymnasienivå, språkkurser eller sommarstudier.

Fastställd tid gäller för följande länder:
Land Antal veckor med studiemedel
Australien 19 + 19
Danmark 21 + 21
Grekland 18 + 20
Italien 21 + 21
Kanada 16 + 16
Nederländerna 20 + 21
Norge 19 + 22
Polen 17 + 20
Spanien 19 + 20
Tyskland 21 + 21
Österrike 21 + 21
Storbritannien Två terminer: totalt 39 veckor, exempelvis 19 + 20 veckor (fördelningen kan variera)
Tre terminer: 13 + 13 + 13 veckor
USA Semesterplan (två terminer): 17 + 17 veckor
Quarterplan (tre terminer): 13 + 13 + 13 veckor

Om du har en längre studietid än den fastställda, kan du få studiemedel för längre tid. Du måste då skicka med ett intyg på studietiden.

Du väljer

Du kan alltid välja att inte söka studiemedel enligt det fastställda antalet veckor. Vi beräknar då antalet veckor du får studiemedel utifrån den uppgift om studietid vi fått från skolan och de datum du skrivit i din ansökan.

Senast uppdaterad: 2015-04-15