Vad krävs för att få studiemedel?

Det finns några grundläggande krav som du måste uppfylla för att få studiemedel för studier utomlands.

För att du ska kunna få studiemedel för studier utomlands, måste du

 • studera i viss omfattning.
  Vid studier utanför EU/EES och Schweiz måste du studera på heltid i minst 13 veckor. Vid studier inom EU/EES eller i Schweiz måste du studera i minst 3 veckor.
  Krav på studietider
 • ha varit bosatt i Sverige i en sammanhängande tid av två år under de senaste fem åren innan du börjar studera. Detta krav gäller dock inte för alla.
  Bosättningskrav
 • studera på en utbildning som ligger utanför Sverige. Du måste ha möjlighet att ta en examen eller tentera kurserna.
  Krav på antagning och examen
 • studera på en utbildning och skola som är godkänd för studiestöd.
  Studier som ger rätt till studiemedel
 • ha klarat av dina tidigare studier med studiemedel.
  Studieresultat
 • vara under 57 år.
  Åldersgränser

Fler krav för dig som är utländsk medborgare

För dig som är utländsk medborgare finns det fler krav som måste vara uppfyllda för att du ska kunna få svenskt studiestöd.
Krav för dig som är utländsk medborgare

När kan du inte få studiemedel?

När du studerar utomlands kan du inte få studiemedel för en utbildning som är på grundskolenivå.

Du kan inte heller få studiemedel om du samtidigt har

 • studiehjälp
 • aktivitetsstöd
 • sjuk-, aktivitets- eller rehabiliteringsersättning
 • utvecklingsersättning
 • etableringsersättning
 • korttidsbidrag
 • studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land.

Om du studerar på en uppdragsutbildning eller läser en utbildning till reserv- eller yrkesofficer har du inte heller rätt till studiemedel. Detta gäller också om du läser en forskarutbildning och samtidigt är eller har varit anställd som doktorand.

Om du är intagen på en kriminalvårdsanstalt och studerar på grundskole- eller gymnasienivå kan du inte få studiemedel. Studerar du på eftergymnasial nivå kan du få studiebidrag men inte studielån. Avtjänar du straffet utanför anstalten exempelvis genom övervakning, kan du få både studiebidrag och studielån.

Studera utan studiemedel

Om du studerar utan studiemedel, tänk då på att din rätt till ersättning vid exempelvis föräldraledighet och sjukdom kan påverkas. Läs mer på Gör en sjukanmälan.

Senast uppdaterad: 2017-07-28