Bosättningskravet och EU-rätten

I vissa fall behöver du inte uppfylla kravet på bosättning för att kunna få studiemedel.

Det gäller om du

  • ska studera inom EU/EES eller i Schweiz, är samhällsintegrerad i Sverige och omfattas av EU-rätten eller
  • är barn till en migrerande arbetstagare eller egenföretagare i Sverige.

När CSN bedömer om du är samhällsintegrerad i Sverige, väger vi exempelvis in medborgarskap, tid som du bott eller arbetat i Sverige, familjeband och kunskaper i det svenska språket.

Du omfattas av EU-rätten om du

  • är svensk medborgare som ska studera i ett annat EU-land och hindras från att röra dig inom EU
  • är migrerande arbetstagare eller egenföretagare i Sverige som ska studera inom EU/EES eller i Schweiz
  • är familjemedlem* till en migrerande arbetstagare eller egenföretagare i Sverige och ska studera inom EU/EES eller i Schweiz
  • är turkisk medborgare och barn till turkisk medborgare som är arbetstagare i Sverige. Du ska också ha varit bosatt i Sverige tillsammans med din förälder.
  • har permanent uppehållsrätt i Sverige och ska studera inom EU/EES eller i Schweiz.

*) Om du är barn till en migrerande arbetstagare eller egenföretagare i Sverige omfattas du av EU-rätten oavsett i vilket land du ska studera.

Om du har frågor om detta kan du vända dig till vår Kundservice.

Senast uppdaterad: 2016-06-16