Betala tillbaka tidigare lån

Det är viktigt att du har skött återbetalningen av dina tidigare lån för att du ska kunna få nya studiemedel. Här kan du läsa om kraven för återbetalning för de olika lånen.

För att du ska kunna få nya studiemedel, ska du ha skött återbetalningen av

  • dina tidigare lån. Du måste alltså ha betalat beloppen för tidigare år.
  • dina återkrav. Du kan inte få studiemedel om du har obetalda återkrav för mer än ett kalenderhalvår.

Om det finns synnerliga skäl kan du ändå få studiemedel. Prövningen är dock mycket sträng.

Kraven på återbetalning varierar något beroende på vilket lån du har.

För dig som har lån efter 30 juni 2001

För att du ska kunna få nya studiemedel, måste du ha betalat årsbeloppet till och med året före det år du söker studiemedel för. Med årsbelopp menas det belopp du ska betala tillbaka för ett visst år.  

Exempel - Naomi har obetalda avgifter från 2012

Naomi söker studiemedel från den 11 januari-11 juni 2013. Men hon har inte betalat den sista kvartalsbetalningen (oktober-december) för 2012. Hon måste betala senast den 11 juni 2013 för att få studiemedel för den sökta perioden.

För dig som har lån före 1 juli 2001

För att du ska kunna få nya studiemedel, måste du ha betalat dina räkningar i tid och följa en överenskommen betalningsplan med CSN. Det innebär att din betalning ska ha kommit in till CSN senast den betalningsdag som står på räkningen.

Exempel - Christian har en ny betalningsplan

Christian söker studiemedel från och med januari 2013. Han har fått sitt årsbelopp för 2012 minskat och därmed fått en ny betalningsplan. Planen sträcker sig till april 2013. Christian har betalat enligt den nya planen och kan då få studiemedel.

Läs mer om återbetalning av lån

För dig som har obetalda återkrav för mer än ett kalenderhalvår

Om du har obetalda återkrav för mer än ett kalenderhalvår, kan du inte få nya studiemedel. Det räcker inte att du gjort upp en betalningsplan med CSN. Återkrav innebär att du måste betala tillbaka studiemedel du fått från CSN men som du inte haft rätt till.

Exempel - Ellinor har obetalda återkrav

Ellinor söker studiemedel från och med augusti 2013. Hon har återkrav både för hösten 2011 och för våren 2012 som hon betalar tillbaka enligt en betalningsplan. Ellinor kan inte få studiemedel, eftersom hon har obetalda återkrav för två kalenderhalvår.

Läs mer om återkrav

Senast uppdaterad: 2013-02-26