Krav på grundläggande behörighet

Du måste ha motsvarande gymnasiekompetens för att kunna få studiemedel för en språkkurs utanför Norden.

Med gymnasiekompetens menas den grundläggande behörighet som krävs för att du ska kunna bli antagen till en högskoleutbildning i Sverige. CSN har i några fall en generösare bedömning.

Den 1 juli 2015 ändras reglerna för studiemedel för utlandsstudier. När de nya reglerna börjar gälla försvinner kravet på grundläggande behörighet.

Du kan styrka grundläggande behörighet med följande betyg och intyg:

Betyg utfärdade efter den 1 januari 2010

 • Fullständigt slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller på komvux. Du måste ha lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive lägst betyget Godkänt i ämnena Svenska A och B eller Svenska som andra språk A och B, Engelska A och Matematik A.
 • Avgångsbetyg från gymnasieskolans treåriga linjer, gymnasieskolans tvååriga kurser, komvux samt gymnasieskolans program vårterminen 1995 eller vårterminen 1996.
 • Intyg om avslutad utländsk utbildning som ger behörighet till högskolestudier i det land där den fullföljts. Du måste ha kunskaper i svenska, engelska och matematik som motsvarar lägst betyget Godkänt i ämnena Svenska B, Engelska A och Matematik A.
 • Intyg om grundläggande behörighet från folkhögskola.
 • Intyg om avslutad övrig utbildning eller praktisk erfarenhet som kan ge grundläggande behörighet.

Betyg utfärdade före den 1 januari 2010

 • Slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt på de kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program.
 • Samlat betygsdokument från komvux som omfattar lägst betyget Godkänt på de kurser som motsvarar minst 90 procent av vad som krävs för ett slutbetyg.
 • Avgångsbetyg från gymnasieskolans treåriga linjer, gymnasieskolans tvååriga kurser, komvux samt gymnasieskolans program vårterminen 1995 eller vårterminen 1996.
 • Intyg om avslutad utländsk utbildning som ger behörighet till högskolestudier i det land där den fullföljts. Du måste ha kunskaper i ämnena Svenska B, Engelska A och Matematik A
 • Intyg om grundläggande behörighet från folkhögskola.
 • Intyg om avslutad övrig utbildning eller praktisk erfarenhet som kan ge grundläggande behörighet.
Senast uppdaterad: 2015-02-20