Studieresultat

För att få nya studiemedel måste du klara kravet på studieresultat. Om du söker studiemedel för första gången, behöver du inte redovisa några tidigare studieresultat.

Vad är studieresultat?

Studieresultat är det antal poäng du klarat på en kurs eller utbildning. Det redovisas oftast i högskolepoäng (hp), poäng eller språkdiplom.

Du får studiemedel utifrån hur många poäng och veckor du ska läsa under en period. Om du fortsätter att studera och söker studiemedel på nytt, måste du visa att du klarat de poäng som du senast fick studiemedel för.

Krav på studieresultat

Kravet på studieresultat är olika beroende på vilken utbildning du går och i vilket land du studerar. Om du studerar på högskola eller universitet, ska du vanligtvis klara 75 procent av vad som är heltid på utbildningen. För vissa länder har vi andra resultatkrav för att du ska kunna få nya studiemedel.
Krav på studieresultat

Vi prövar studieresultaten

När du ansöker om nya studiemedel prövar vi om du har tillräckliga studieresultat för att få nya studiemedel. Vi prövar oftast studieresultaten för de veckor du senast fick studiemedel.
Vi prövar studieresultaten

När studieresultaten inte räcker

Om dina studieresultat inte räcker för att få nya studiemedel, måste du läsa in de poäng du saknar innan du kan få nya studiemedel. Har du särskilda skäl till att du inte klarat resultatkravet, kan vi ta hänsyn till det när vi prövar din ansökan.
När studieresultaten inte räcker

Avbrott i dina studier

Om du avbrutit dina studier och vill söka nya studiemedel, måste du kunna intyga att du klarat dina studier till och med avbrottet.
Avbrott i dina studier

Senast uppdaterad: 2013-02-18