Avbrott i dina studier

Om du avbryter dina studier får du behålla de studiemedel du fått fram till avbrottet. Söker du studiemedel på nytt prövar vi resultatet för de veckor du studerade före avbrottet.

För att få nya studiemedel måste du kunna redovisa tillräckliga studieresultat för veckorna före avbrottet.

Exempel - Joel avbröt sina studier

Joel sökte studiemedel för höstterminen och fick studiemedel för 20 veckor. Efter 15 veckor avbröt han sina studier och meddelade detta till oss. Inför vårterminen söker han studiemedel på nytt. Vi prövar då om Joel hade tillräckliga studieresultat under de 15 veckor som han studerade med studiemedel.


Betala tillbaka studiemedel du fått

Du kan betala tillbaka studiemedel du fått. Då måste du meddela det till oss inom 30 dagar efter utbetalningen. De veckor du betalar tillbaka studiemedlen för räknar vi inte med när vi prövar studieresultaten. Kontakta oss om du vill betala tillbaka studiemedel som du fått.

Anmäl till CSN om du avbryer dina studier

Avbrott på grund av sjukdom

Om du avbröt dina studier för att du hade särskilda skäl, exempelvis att du blev sjuk, ska du skriva detta i din ansökan. I vissa fall kan vi ta hänsyn till det när vi prövar din ansökan. Du måste kunna styrka skälet med ett intyg.
Särskilda skäl

Om du varit sjuk och CSN godkänt sjukperioden, prövar vi inte studieresultaten för de veckor du var sjuk.
Sjuk, vård av barn eller närstående

Senast uppdaterad: 2013-02-20