Krav på studieresultat

För att få nya studiemedel måste du ha klarat de tidigare studier som du fått studiemedel för. Du måste därför redovisa dina studieresultat.

På den här sidan beskrivs de resultatkrav som gäller för de flesta utländska utbildningar på eftergymnasial nivå.

Lägre krav första läsåret (första 40 veckorna)

Resultatkravet är vanligtvis lägre under de första 40 veckorna du studerar med studiemedel utomlands. Du måste då klara 62,5 procent av det antal poäng du fått studiemedel för.

Det innebär exempelvis att kravet för studier inom Europa är 37 ECTS-poäng om du fått studiemedel för 60 ECTS-poäng och det är första året utomlands.

Högre krav efter första läsåret (från vecka 41)

Efter de första 40 veckorna med studiemedel på heltid ökar kravet på studieresultat. Kravet är då vanligtvis 75 procent av det antal poäng du fått studiemedel för.

Det innebär exempelvis att kravet för studier inom Europa är 45 ECTS-poäng om du fått studiemedel för 60 ECTS-poäng för läsårets alla veckor.

Om du fått studiemedel för kortare tid än läsårets alla veckor blir också resultatkravet lägre.

Vissa länder och utbildningar har andra resultatkrav

För vissa länder och utbildningar gäller andra krav på studieresultat än de som beskrivits här.

Resultatkrav för vissa länder och utbildningar

Om du blir sjuk

Veckor då du varit sjuk och haft studiemedel räknar vi vanligtvis inte med när vi prövar dina studieresultat, men då måste CSN ha godkänt din sjukperiod. Kom därför ihåg att alltid anmäla sjukdom till oss.
När du blir sjuk

Senast uppdaterad: 2016-04-01