Resultatkrav för vissa länder och utbildningar

För vissa länder och utbildningar har vi särskilda krav på studieresultat, dessa kan du läsa om på den här sidan.

De generella kraven på studieresultat kan du läsa mer om på sidan Krav på studieresultat.

Vissa länder

Särskilda krav på studieresultat gäller exempelvis för följande länder:

  • USA
  • Kanada
  • Australien
  • Nya Zeeland.

Vad gäller i olika länder?

Vissa utbildningar

Även för vissa typer av utbildningar har vi särskilda krav på studieresultat. Det gäller följande utbildningar:

Språkkurser

På språkkurser måste du kunna redovisa att du gjort ett slutprov. Det ska då framgå att du klarat språkkursen med godkänt resultat.

Utbildningar utan poängsystem

På utbildningar utan poängsystem måste du följa utbildningens kursplan för att få nya studiemedel. Vi kan godta mindre och tillfälliga förseningar om dina studier som helhet inte kommer att försenas.

Gymnasial utbildning

På en gymnasial utbildning måste du klara alla kurser.

Utbytesstudier

Har du studerat 40 veckor på universitet eller högskola i Sverige med studiemedel innan du åker på utbyte, så måste du ha klarat minst 75 procent av de poäng du har fått studiemedel för att läsa. Det gäller även om det är första gången du får studiemedel för att studera utomlands.

Resultaten från dina utbytesstudier ska du i första hand redovisa omräknat till högskolepoäng från din skola i Sverige. De flesta skolor redovisar dessa poäng via Ladok.

Exempel - Jonas utbytestermin

Jonas åker utomlands för att läsa motsvarande 30 högskolepoäng under en utbytestermin på 20 veckor. Han måste då klara minst 22 högskolepoäng för att kunna få nya studiemedel. Kravet är alltså att han måste klara minst 1,125 högskolepoäng per vecka.

Senast uppdaterad: 2016-04-07