Vi prövar studieresultaten

För att få nya studiemedel måste du kunna visa att du klarat av dina studier. När du söker studiemedel igen prövar vi om du uppfyllt kravet på studieresultat. Första gången du söker studiemedel gör vi inte någon prövning.

Vi prövar oftast studieresultaten för de veckor du senast fick studiemedel. Om du senast fick ett beslut om studiemedel för 40 veckor, är det resultaten från den perioden vi prövar. Ett läsår är vanligtvis 40 veckor. I ditt senaste beslut om studiemedel kan du se för vilken period vi prövar studieresultaten.

Då prövar vi inte studieresultat

Vi prövar inte dina studieresultat

  • om det är första gången du söker studiemedel för eftergymnasiala studier. Utbildningar på eftergymnasial nivå är exempelvis utbildningar på högskola, universitet och yrkeshögskola. Observera att basåret inte räknas som eftergymnasiala studier.
  • om terminen förlängs
  • om du avbrutit dina studier och fått återkrav på studiemedel. Då prövar vi bara studieresultaten för den period du faktiskt studerade.
  • om det är så kort tid mellan terminerna att du inte kan visa några studieresultat. Då kan vi i vissa fall ge dig studiemedel för ytterligare en termin utan att ha prövat dina resultat för den föregående terminen.
  • under perioder du varit helt sjukskriven. Sjukperioden måste då vara godkänd av CSN.
  • under perioder du tillfälligt vårdat barn eller närstående. Perioden måste då vara godkänd av CSN.
  • om det var mer än tio år sedan du studerade med studiemedel. Detta gäller för studier efter den 1 juli 2013.

Exempel - Sebastian är sjukskriven halva terminen

Sebastian läser till civilekonom och har haft studiemedel i totalt 40 veckor. Han har varit sjukskriven under 10 veckor och därför bara klarat 40 hp. Kravet för att få fortsatta studiemedel är normalt 45 hp, men Sebastian behöver på grund av sin sjukskrivning bara klara 33 hp. De veckor han varit sjukskriven räknar vi bort. Sebastian kan därför få nya studiemedel.

Sjuk, vård av barn eller närstående

Studieresultat som är äldre än tio år

För studier efter den 1 juli 2013 prövar vi inte studieresultaten om det var mer än tio år sedan du studerade med studiemedel. Det måste ha gått mer än tio år mellan den sista veckan som du hade studiemedel och den första veckan som du nu ansöker om studiemedel för.

Ibland prövar vi på ett annat sätt

Vi tittar i första hand på studieresultaten från din senaste studieperiod med studiemedel när vi fattar beslut om nya studiemedel. Men ibland prövar vi på ett annat sätt, exempelvis om du senast sökte studiemedel för bara en termin.
Undantag när vi prövar

Senast uppdaterad: 2015-05-30