Läsa in poäng

Om du inte har tillräckliga studieresultat när du skickar in din ansökan, avvaktar vi med vårt beslut. Det gör vi för att se om du kommer in med fler studieresultat. Du kan alltså läsa in de poäng som du saknar.

Om du klarar resultatkraven inom de fyra första veckorna på terminen, får du nya studiemedel för hela terminen. Det betyder att du får studiemedel för alla veckorna på terminen, alltså även för de fyra första.

Om du däremot inte klarar tillräckliga poäng senast fyra veckor in på terminen, kan du få avslag på din ansökan om studiemedel. När du uppnått resultatkravet kan du få studiemedel igen, men tidigast från och med veckan efter du klarade poängen.

Om du läser in nya poäng fyra veckor in på terminen

Vi prövar oftast resultaten för de veckor du senast fick ett beslut om studiemedel. Om du fick ett beslut om studiemedel för 40 veckor, är det alltså de veckorna vi prövar. Vi tar även hänsyn till om du läst in nya högskolepoäng (hp) fyra veckor in på terminen. Tänk på att du inte kan räkna med de poängen nästa gång du söker studiemedel.

Exempel - Hugo läser in 15 hp fyra veckor in på terminen

Hugo börjar studera vecka 36. Under förra läsåret klarade han 30 hp. Kravet är 45 hp. Vecka 39 har han läst in de 15 hp han saknade. Det innebär att Hugo kan få studiemedel från terminsstarten vecka 36. Nästa gång Hugo söker studiemedel kan han inte räkna med de 15 poängen, eftersom de redan använts vid den här prövningen.

Om du klarar resultatkravet senare

Om du inte uppnår tillräckliga studieresultat inom fyra veckor från terminsstarten, får du vanligtvis avslag på din ansökan. När du uppnått tillräckliga studieresultat måste du skicka in en ny ansökan. Du kan då få studiemedel från och med veckan efter du klarade kravet på studieresultat.

Exempel - Antonella klarar resultatkravet senare

Antonella börjar studera vecka 35. Under förra läsåret klarade hon 30 hp. Kravet är 45 hp. Eftersom det inte kommit in några nya studieresultat till CSN inom fyra veckor, får hon avslag på sin ansökan. Under vecka 42 klarar hon 15 hp och skickar in en ny ansökan. Antonella får därför studiemedel från vecka 43.

Om du byter utbildningsform

Du behöver inte uppnå resultatkravet inom samma utbildningsform som tidigare. Du kan exempelvis byta från studier på en språkkurs i utlandet till en kurs på en svensk högskola för att läsa in de poäng som du saknar. Om du byter utbildningsform undersöker vi först hur många poäng du ligger efter på den tidigare utbildningen. Därefter räknar vi ut hur många heltidsveckor och poäng detta motsvarar på den nya utbildningen. Det gör vi eftersom olika utbildningsformer har olika poängberäkning per vecka.

När du studerar utomlands räknas poängen olika beroende på vilket land du läser i. Läser du exempelvis högskolans basår eller en språkkurs i utlandet, rapporterar skolan inte dessa studier i poäng. Då måste du i stället kunna visa upp ett intyg från skolan där de gör en bedömning av hur många veckor du klarat.

Exempel - Filip klarar inte resultatkravet på en språkkurs och byter till högskola i Sverige

Filip har läst en språkkurs i Frankrike under 13 veckor. Han klarade inte resultatkravet på språkkursen och kan därför inte få nya studiemedel. För att läsa in poängen han saknar, börjar han studera på högskolan i Sverige, men utan studiemedel. När han klarat 19,5 poäng (motsvarar 13 veckor) skickar han in en ny ansökan. Han får då studiemedel från och med veckan efter han klarade poängen.

13 veckor = 19,5 hp

Senast uppdaterad: 2013-02-20