Krav på studietider

Det är olika krav på studietid beroende på om du studerar utanför eller inom EU/EES.

Studier utanför EU/EES och Schweiz

För att få studiemedel för studier utanför EU/EES och Schweiz måste du studera i minst 13 veckor. Du kan kombinera kortare kurser i samma land för att komma upp i 13 veckor. Studiemedel för studier utanför EU/EES och Schweiz kan du normalt få endast för studier på heltid. Oftast är det skolan som avgör vad som är heltid.

På utbildningar med poäng är det lätt att se vad som är heltid. Här är två exempel:

  • I Europa har de flesta länder ECTS-poäng där 30 poäng per termin är heltid.
  • I USA är normalt 12-15 credits (poäng) per termin heltid.

På utbildningar utan poäng gäller att skolan ska betrakta utbildningen som heltid och du ska följa kursplanen varje termin.

Vi kan göra undantag från kravet på heltid om du har särskilda skäl. Det kan exempelvis vara att du blir sjuk eller att du bara har några kurser kvar för att avsluta din utbildning.

Läs mer om vad som är heltid i olika länder på sidan Vad gäller i olika länder?

Studier inom EU/EES och Schweiz

För studier inom EU/EES eller i Schweiz räcker det att du studerar i minst tre veckor. Du kan även få studiemedel för deltidsstudier på 50 och 75 procent.

Senast uppdaterad: 2015-10-05