Kriser och katastrofer

Ibland inträffar det oförutsedda händelser som kan påverka dina studier utomlands. Det kan exempelvis vara strejker, terroristhandlingar, naturkatastrofer eller extremt väder.

Oftast är det du själv som måste avgöra om du ska stanna kvar i landet eller inte. Om du är osäker på vad du ska göra, kan du kontakta ambassaden eller konsulatet i landet.

Om studieresultaten påverkas

Om du råkar ut för en oförutsedd händelse som påverkar dina studier, är det bra om du får detta dokumenterat av skolan. Be skolan skriva vilka studieuppehåll som varit i samband med händelsen och styrka att du studerat fram till uppehållet. Dokumentet kan du behöva nästa gång du söker studiemedel. Då prövar vi nämligen dina studieresultat.
Studieresultat

Om du får förlängd studietid

Ibland kan skolan förlänga din studietid på grund av händelsen. För att vi ska kunna bedöma din rätt till studiestöd för en förlängd studieperiod, måste du anmäla ändringen till oss. Du ska också skicka med ett intyg från skolan som styrker skälet till förlängningen och som visar datum för perioden.
Anmäl ändringar

Resa hem

Om du vill resa hem på grund av händelsen, kan du försöka boka om din hemresa till en tidigare avgång. Går inte det kan du söka merkostnadslån för en till hemresa. Om du har en studerandeförsäkring kan du kontakta ditt försäkringsbolag, för att ta reda på om den täcker dina kostnader för hemresan.

Utrikesdepartementet avråder från resor

Utrikesdepartementet kan avråda från resor till länder där det är krig eller andra oroligheter. Om du studerar i ett sådant land, har du rätt till fortsatt studiestöd så länge skolan fungerar. Däremot är det inte säkert att din försäkring gäller. Kontrollera därför alltid detta med ditt försäkringsbolag.
UD avråder från resor

Senast uppdaterad: 2013-10-21