Chile

Här kan du läsa om

 • hur mycket studiemedel du kan få i Chile
 • vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel
 • studietider
 • krav på studieresultat
 • vad du ska tänka på när du studerar i Chile.
Så mycket får du när du studerar i Chile år 2016
1
vecka
13
veckor
18
veckor
Bidrag, kr 704 9 152 12 672
Lån, kr 1 772 23 036 31 896
Merkostnadslån för
utlandsstudier, kr

553


7 189

9 954
Totalt, kr
3 029

39 377

54 522

* Om du sökt studiemedel före den 1 juni 2015 gäller andra belopp. Belopp i olika länder tidigare regler

Merkostnadslån

Du kan även ta merkostnadslån för exempelvis, undervisningsavgift, försäkring  och resor. Läs mer om villkoren för merkostnadslån på sidan Merkostnadslån

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel för studier på exempelvis

 • Universidades (universitet)
 • Institutos Profesionales INACAP (yrkesinstitut)
 • Centros de Formación Técnica (tekniska utbildningscentrum)
 • Universidades Técnicas (tekniska högskolor).

Vanligtvis kan du få studiemedel om du läser till någon av följande examina:

 • Licenciatura (4-6 år)
 • Magíster (6-8 år)
 • Técnico de Nivel Superior eller Técnico Universitario (2,5 år)
 • Ingeniero de Ejecución (4 år)
 • Ingeniero Civil (6 år).

En del skolor i Chile, exempelvis Institutos Profesionales INACAP och Centros de Formación Técnica, har utbildningar på både gymnasial och eftergymnasial nivå. För att en utbildning på de skolorna ska betraktas som eftergymnasial, ska inträdeskravet vara genomgången gymnasial utbildning (studentexamen). Dessutom måste studierna leda till examensbenämningen Técnico de Nivel Superior för att de ska anses vara på eftergymnasial nivå.

Läs mer om vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel

Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Språkkurs

Du kan få studiemedel för att läsa en språkkurs i spanska i Chile. Kursen måste vara på heltid och minst 13 veckor lång.

Språkkurser

Har du sökt studiemedel före den 1 juni 2015? Då gäller tidigare regler för språkkurser.

Studietider

Läsåret är indelat i två perioder som oftast sträcker sig från mars till juli och från juli eller augusti till december. Vanligen är terminerna 17-20 veckor (inklusive examensperiod).

Undervisningsavgifter

En del privata universitet i Chile har höga undervisningsavgifter. Om du tänker ta lån från CSN till avgiften bör du planera så att pengarna räcker till hela din utbildning. Läs mer under undervisningsavgift.

Krav på studieresultat

I Chile finns det inte något enhetligt poängsystem som säger hur många poäng du ska läsa varje termin. För att kunna avgöra om det är frågan om heltidsstudier tittar vi i stället på utbildningens studieplan.

För att du ska ha rätt till studiemedel i Chile, måste du varje termin studera det antal kurser som ingår i utbildningens ordinarie studieplan. Vi accepterar endast mindre avvikelser. Om du läser färre kurser än vad som beskrivs i studieplanen, kan det betyda att du inte uppfyller CSN:s krav på heltidsstudier och därmed inte har rätt att få studiemedel.

Varje gång du söker studiemedel tittar vi också på dina studieresultat. För att du ska få fortsatta studiemedel, måste du bland annat redovisa tillräckliga studieresultat. Du uppfyller resultatkravet om du uppnått studieresultat i den takt som framgår av den ordinarie studieplanen för din utbildning. Vi kan acceptera mindre och tillfälliga förseningar i din studieplan.

Att tänka på när du studerar i Chile

I Chile är det vanligt med så kallade spärrkurser, det vill säga att skolorna ställer krav på att en kurs ska vara godkänd för du ska få skriva in dig på fortsättningskursen.

Om du skulle råka hamna i en situation där du inte får skriva in dig på en fortsättningskurs, är det viktigt att du väljer till en annan kurs så att din totala studieomfattning motsvarar heltidsstudier. Det betyder att du kompletterar med ett antal andra kurser eller poäng till utbildningens studieplan så att du läser på heltid.

Senast uppdaterad: 2015-11-26