Chile

Här kan du läsa om

 • hur mycket studiemedel du kan få i Chile
 • vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel
 • studietider
 • krav på studieresultat
 • vad du ska tänka på när du studerar i Chile.

Ändrade regler 1 juli 2015

När de nya reglerna börjar gälla blir beloppet för studielånen samma för alla länder och ett nytt merkostnadslån tillkommer. Även reglerna för språkkurser ändras.

Läs mer om regeländringarna

Så mycket får du när du studerar i Chile första halvåret år 2015
1
vecka
13
veckor
18
veckor
Bidrag, kr 707 9 191 12 726
Lån, kr 1 250 16 250 22 500
Merkostnadslån för
undervisningsavgift, kr*
max
1 350
max
17 550
max
24 300
Totalt, kr
3 307

42 991

59 526

* Du får inte lån till mer än vad undervisningsavgiften faktiskt kostar.

Merkostnadslån

Du kan även ta merkostnadslån för exempelvis försäkringoch resor. Läs mer om villkoren för merkostnadslån på sidan För dig som får extra kostnader

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel för studier på exempelvis

 • Universidades (universitet)
 • Institutos Profesionales INACAP (yrkesinstitut)
 • Centros de Formación Técnica (tekniska utbildningscentrum)
 • Universidades Técnicas (tekniska högskolor).

Vanligtvis kan du få studiemedel om du läser till någon av följande examina:

 • Licenciatura (4-6 år)
 • Magíster (6-8 år)
 • Técnico de Nivel Superior eller Técnico Universitario (2,5 år)
 • Ingeniero de Ejecución (4 år)
 • Ingeniero Civil (6 år).

En del skolor i Chile, exempelvis Institutos Profesionales INACAP och Centros de Formación Técnica, har utbildningar på både gymnasial och eftergymnasial nivå. För att en utbildning på de skolorna ska betraktas som eftergymnasial, ska inträdeskravet vara genomgången gymnasial utbildning (studentexamen). Dessutom måste studierna leda till examensbenämningen Técnico de Nivel Superior för att de ska anses vara på eftergymnasial nivå.

Läs mer om vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel

Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Språkkurs

Du kan inte få studiemedel för att enbart läsa en språkkurs i spanska i Chile. Du kan däremot få studiemedel för en förberedande språkkurs i spanska. Kravet är då att du måste vara antagen till en utbildning som ger rätt till studiemedel innan du börjar på språkkursen. Vi kan acceptera att skolan intygar att du blir antagen till utbildningen när du klarat språkkursen.

Om du bara vill läsa en språkkurs i spanska, kan du göra detta i Europa där spanska är ett officiellt språk, exempelvis i Spanien.

Läs mer om vad som gäller för språkkurser

Studietider

Läsåret är indelat i två perioder som oftast sträcker sig från mars till juli och från juli eller augusti till december. Vanligen är terminerna 17-20 veckor (inklusive examensperiod).

Undervisningsavgifter

En del privata universitet i Chile har så hög undervisningsavgift att det lån du får från oss inte räcker till hela avgiften. Då måste du själv finansiera resten av undervisningsavgiften.

Krav på studieresultat

I Chile finns det inte något enhetligt poängsystem som säger hur många poäng du ska läsa varje termin. För att kunna avgöra om det är frågan om heltidsstudier tittar vi i stället på utbildningens studieplan.

För att du ska ha rätt till studiemedel i Chile, måste du varje termin studera det antal kurser som ingår i utbildningens ordinarie studieplan. Vi accepterar endast mindre avvikelser. Om du läser färre kurser än vad som beskrivs i studieplanen, kan det betyda att du inte uppfyller CSN:s krav på heltidsstudier och därmed inte har rätt att få studiemedel.

Varje gång du söker studiemedel tittar vi också på dina studieresultat. För att du ska få fortsatta studiemedel, måste du bland annat redovisa tillräckliga studieresultat. Du uppfyller resultatkravet om du uppnått studieresultat i den takt som framgår av den ordinarie studieplanen för din utbildning. Vi kan acceptera mindre och tillfälliga förseningar i din studieplan.

Att tänka på när du studerar i Chile

I Chile är det vanligt med så kallade spärrkurser, det vill säga att skolorna ställer krav på att en kurs ska vara godkänd för du ska få skriva in dig på fortsättningskursen.

Om du skulle råka hamna i en situation där du inte får skriva in dig på en fortsättningskurs, är det viktigt att du väljer till en annan kurs så att din totala studieomfattning motsvarar heltidsstudier. Det betyder att du kompletterar med ett antal andra kurser eller poäng till utbildningens studieplan så att du läser på heltid.

Senast uppdaterad: 2014-12-02