USA

Här kan du läsa om

 • hur mycket studiemedel du kan få i USA
 • vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel
 • studietider
 • krav på studieresultat
 • vad du ska tänka på när du studerar i USA.
Så mycket får du när du studerar i USA år 2016
1 vecka 13 veckor 17 veckor
Bidrag, kr 704 9 152 11 968
Lån, kr 1 772 23 036 30 124
Merkostnadslån för utlandsstudier, kr 553 7 189 9 401
Totalt, kr
3 029

39 377

51 493

* Om du sökt studiemedel före den 1 juni 2015 gäller andra belopp. Belopp i olika länder tidigare regler

Merkostnadslån

Du kan även ta merkostnadslån för exempelvis, undervisningsavgift, försäkring och resor. Läs mer om villkoren för merkostnadslån på sidan Merkostnadslån.

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel för studier på exempelvis

 • Junior College
 • Community College
 • Senior College
 • universitet
 • skolor med konstnärliga utbildningar i exempelvis dans, konst och teater.

Vanligtvis kan du få studiemedel om du läser till någon av följande examina:

 • Associate Degree (2 år).
 • Bachelor's Degree (4 år)
 • Master's Degree (2 år)
 • Doctor's Degree.

Läs om vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel

Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Junior College och Community College

Du kan få studiemedel för utbildningar på eftergymnasial nivå på Junior College eller Community College som leder fram till en Associate Degree.

Språkkurs

Du kan få studiemedel för att läsa en språkkurs i engelska i USA. Kursen måste vara på heltid och minst 13 veckor lång. Den måste även avslutas med ett kunskapsprov som ger betyg.

Språkkurser

Har du sökt studiemedel före den 1 juni 2015? Då gäller tidigare regler för språkkurser.

Studietider

I USA studerar du i två, tre eller fyra terminer per år. Du kan söka studiemedel antingen för skolans faktiska studietider eller för det antal veckor som CSN fastställt. Den tid CSN fastställt kan vara något längre än den faktiska studietiden.

 • Semesterplan (två terminer) 17 + 17 veckor
 • Quarterplan (tre terminer) 13 + 13 + 13 veckor.

De flesta skolor i USA har även kurser på sommaren och vintern. De är oftast frivilliga och har varierande studietider. Om du ska läsa då måste du skicka med ett antagningsbevis där studietiden framgår.

Undervisningsavgifter

Många skolor i USA har höga undervisningsavgifter. Om du tänker ta lån från CSN till avgiften bör du planera så att pengarna räcker till hela din utbildning. Läs mer under undervisningsavgift.

Vissa skolor har stipendier som även utländska studenter kan söka. Kontrollera gärna om din skola har sådana stipendier.

Krav på studieresultat

De första 40 veckorna du studerar med studiemedel utomlands är resultatkravet vanligtvis lägre. Du som studerar i USA måste då klara 62,5 procent av det antal credits som krävs för att bli klar med utbildningen i normal tid.

För att bli klar med en Bachelor på fyra år krävs normalt att du läser 15 credits per termin. Resultatkravet de första 40 veckorna blir då 62,5 procent av 15 credits = 9,375 credits. (Resultatet avrundas sedan ner till närmsta heltal.)

Tänk på att det totala resultatkravet för första året beror på om ditt läsår är uppdelat i två eller tre terminer. Om du läser på en skola med Semesterplan och får studiemedel för 17 + 17 veckor så måste du klara 18 credits under det första året. Om du däremot läser på en skola med Quarterplan i 13 + 13+ 13 veckor så måste du klara 28 credits under det första året (3 x 9,375).

Efter de första 40 veckorna med studiemedel på heltid ökar kravet på studieresultat. Du som studerar i USA måste då klara motsvarande 12 credits per termin.

Krav på hur mycket du ska läsa och klara av för att få studiemedel
Heltid, credits/termin Krav på studieresultat första läsåret, (första 40 v), credits/termin Krav på studieresultat från vecka 41, credits/termin
Associate Degree 12 9,375 12
Bachelor's Degree 12 9,375 12
Master's Degree 9 9 9
Övriga utbildningar* Du måste följa utbildningens studieplan för att få studiemedel.

*Hit räknas utbildningar som inte är poängsatta, exempelvis konstnärliga utbildningar.

Att tänka på när du studerar i USA

Intyg om studiefinansiering

De flesta skolor kräver att du ska skicka ett intyg som visar att du kan finansiera dina studier. Blankett för att ansöka om intyget finns under Lästips & blanketter.

Visum

För att få studera i USA behöver du visum. När du fått ett antagningsbevis från universitetet och ditt beslut om studiemedel, kan du söka visum på amerikanska ambassaden i Stockholm.

Antagningsbevis

När du söker studiemedel måste du skicka med ett antagningsbevis. Blanketten du får när du fått visum (I 20) fungerar bra som antagningsbevis. Om du läser kurser utöver de ordinarie terminerna (exempelvis sommarkurser), ska du skicka in ett antagningsbevis tillsammans med din ansökan om studiemedel. På intyget ska det framgå hur många credits (poäng) du ska läsa samt studietiderna.

Senast uppdaterad: 2015-11-26