Om du blir sjuk

Du kan få behålla dina studiemedel om du är sjuk och inte kan studera. Dessutom blir kravet på studieresultat lägre. Om du är sjuk en längre tid kan även lånedelen skrivas av.

Merkostnadslån för exempelvis resor och dubbel bosättning kan däremot påverkas om du är sjuk en längre tid.

Villkor

För att få studiemedel utifrån reglerna om sjukdom måste

  • du ha ett läkarintyg
  • du vara helt oförmögen att studera
  • din ansökan om studiemedel kommit in före den första sjukdagen (gäller inte om du är sjuk redan vid studiestarten).

Om du är sjukskriven på deltid kan du bara få studiemedel för den tid du studerar, inte för den tid du är sjukskriven.

Trygghetsregler

När du får studiemedel under sjukdom

  • räknas inte veckorna som använda veckor med studiemedel
  • blir kravet på studieresultat lägre
  • kan lånedelen skrivas av vid längre sjukskrivning.

Trygghetsregler vid sjukdom

Det här behöver du göra

Anmäl sjukdom till CSN genom att skicka in blanketten "Anmälan om sjukdom vid studier utomlands". Du måste också skicka med ett läkarintyg som visar mellan vilka datum du är eller har varit helt sjukskriven och därför inte kunnat studera.

Anmäl så snart som möjligt

Anmäl sjukdom så snart som möjligt. När du som allra senast kan anmäla sjukdom beror på hur många perioder du sökt studiemedel för.  

  • Gäller ditt beslut om studiemedel en period, kan du som senast anmäla sjukdom sista dagen i den perioden.
  • Gäller ditt beslut om studiemedel flera perioder, kan du som senast anmäla sjukdom i början av nästa period. Om du blir sjuk under den sista perioden i ditt beslut, kan du som senast göra din anmälan sista dagen i den perioden.

Exempel - Ossian blir sjuk

Ossian studerar i Australien och har fått ett beslut om studiemedel som gäller två studieperioder (19 + 19 veckor):

Studieperiod 1: 5 februari-22 juni
Studieperiod 2: 16 juli-7 december.

I mars blir Ossian sjuk, det vill säga under sin första studieperiod. Han måste då anmäla till CSN att han är sjuk senast i början av den studieperiod som startar den 16 juli.

Sjukvård utomlands

Du som studerar inom EU har rätt till nödvändiga sjukvårdsförmåner i landet du studerar i. Sverige betalar för vården. Glöm inte att ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet. Läs mer på Gör en sjukanmälan.

Sjuk vid terminsstart

Om du fått ett beslut om studiemedel för två perioder och blivit sjuk, kan det vara svårt att inför den andra perioden lämna en studieförsäkran med en underskrift från din skola. Då ska du i stället skicka med ett läkarintyg där det framgår under vilken period du är helt sjukskriven.

Avbrutna studier

Om du inte återgår till studierna när du blir frisk, ska du meddela ditt studieavbrott till CSN. Det gör du enklast i Mina sidor. Avbrutna studier

Senast uppdaterad: 2016-09-26