Trygghetsregler vid vård av närstående

När du studerar med studiemedel omfattas du av trygghetsregler om du är hemma för vård av närstående. Det innebär bland annat att du får behålla studiemedlen under tiden du vårdar en närstående, även fast du inte kan studera. Anmäl därför alltid vård av närstående till CSN.

Här kan du läsa om trygghetsreglerna.

Veckorna räknas inte som använda

De veckor du vårdar en närstående räknas inte som använda veckor med studiemedel. Det innebär att vi inte tar med dem när vi räknar hur många veckor du haft studiemedel.

Exempel – Mia får räkna bort veckor

Mia har rätt till totalt 240 veckor med studiemedel för studier på eftergymnasial nivå. Hon har nu haft studiemedel i 60 veckor, men varit hemma för vård av närstående i totalt i 8 av dessa veckor. CSN räknar ut att Mia har använt 52 av sina 240 veckor med studiemedel.

Lägre resultatkrav

De veckor du vårdar en närstående räknas också bort när vi prövar dina studieresultat. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Även enstaka dagar med vård av närstående kan påverka prövningen av dina studieresultat. Därför är det viktigt att du alltid anmäler vård av närstående.

Exempel – Peter får lägre krav på studieresultat

Peter var hemma för vård av närstående i 4 veckor under vårterminen och kunde inte studera. Han anmälde det till CSN och skickade in en försäkran efter periodens slut. När Peter söker studiemedel på nytt, prövar CSN om han klarat studieresultaten för den senaste perioden med studiemedel, 40 veckor i hans fall. Normalt skulle kravet ha varit att han klarat 45 högskolepoäng (hp), men eftersom han vårdat en närstående i 4 veckor är kravet nu bara 41 hp.

Ditt lån kan skrivas av under vårdperioden

CSN kan skriva av lånedelen efter 30 dagars karenstid. Det innebär att om du vårdar en svårt sjukt närstående i mer än 30 dagar behöver du inte alltid betala tillbaka det lån du får från och med vårddag 31.

Om du vårdar en svårt sjuk närstående mer än en gång inom 20 dagar får du inte någon ny karenstid.

Exempel - Petra vårdar svårt sjuk närstående i 51 dagar

Petra får studiemedel under perioden 14 januari-5 juni. Hon vårdar en svårt sjuk närstående under perioden 25 januari-15 mars (51 dagar). Karenstiden blir då 25 januari-23 februari.

Petras lån skriver vi av för tiden 24 februari-15 mars, det vill säga för totalt 21 dagar.

Exempel - Olof vårdar svårt sjuk närstående i januari och mars

Olof ska få studiemedel under perioden 14 januari-5 juni. Han vårdar en svårt sjuk närstående under följande perioder: 25 januari-23 februari (30 dagar) och 10 mars-10 april (32 dagar). Karenstiden blir då 25 januari-23 februari.

Olofs lån skriver vi av för tiden 10 mars-10 april. Eftersom han vårdade svårt sjuk närstående på nytt inom 20 dagar, får han inte någon ny karenstid under den andra vårdperioden.

Senast uppdaterad: 2016-05-18