När du vårdar närstående

Du kan ha rätt att behålla studiemedlen om du vårdar en svårt sjuk anhörig eller annan närstående och inte kan studera. Detta gäller i Sverige, i ett annat EU/EES-land och i Schweiz.

Rätten till merkostnadslån för exempelvis resor och dubbel bosättning kan däremot påverkas vid längre frånvaro.

Villkor

För att få studiemedel utifrån reglerna om vård av sjuk närstående måste du helt avstå från att studera. Om du tar hand om en närstående på deltid kan du bara få studiemedel för den tid du studerar, inte för den tid du vårdar din närstående.

En närstående kan vara en nära släkting eller en annan person som väljer att ha dig som vårdare, exempelvis en nära vän. Som svårt sjuk menas en person med en sjukdom som är ett hot mot den sjukes liv, exempelvis svår cancersjukdom. 

Det här behöver du göra

  1. Anmäl vård av närstående till CSN så snabbt som möjligt, helst redan första vårddagen. Det gör du genom att skicka in blanketten "Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående" (2413W). Du kan även ringa oss via vår Kundservice eller e-posta oss. Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter första vårddagen, kan vi bara i undantagsfall godkänna hela din vårdperiod. Du ska även skicka med ett särskilt läkarintyg för vård av närstående som ger upplysningar om den sjukes hälsotillstånd.
  2. Skicka in blanketten "Försäkran vid vård av närstående" (2414W) när vårdperioden är slut. Den ska ha kommit in till oss direkt efter det att vården upphört.

Blanketterna hittar du i menyn till höger.

Trygghetsregler

När du får studiemedel vid vård av sjuk närstående

  • räknas inte veckorna som använda veckor med studiemedel
  • blir kravet på studieresultat lägre
  • kan lånedelen skrivas av vid längre vårdperioder.

Trygghetsregler vid vård av närstående

Hur många veckor kan du få?

Du har vanligtvis rätt till studiemedel vid vård av närstående i högst 20 veckor för varje annan person som vårdas. Om din närstående har en hiv-infektion har du rätt till högst 48 veckor veckor per år.

Senast uppdaterad: 2016-06-02