Söka studiemedel

För att din ansökan ska gå så snabbt som möjligt, behöver du förbereda vissa saker. Det är exempelvis viktigt att du skickar med rätt bilagor i din ansökan. Om vi saknar bilagor i din ansökan, kan du inte få något beslut.

Här kan du se vad du behöver göra innan du ansöker och vad du ska tänka på när du fått ditt beslut.

Före ansökan

Innan du ansöker är det bra att göra följande:

  • Skaffa ett mobilt bank-id eller en annan e-legitimation.
  • Ta reda på om dina studier ger rätt till studiemedel.
  • Ta reda på vilken studietid du har. Kontrollera med din skola om du är osäker.
  • Förbered alla bilagor du behöver skicka med din ansökan.
  • Fundera över hur mycket du behöver låna, så att du inte lånar mer än du behöver.

Om e-legitimation

Vilka bilagor ska du skicka med?

Begränsa din skuld

Räkna ut hur mycket du kan få

När du ansöker

  • Gör din ansökan på en dator. Det fungerar inte lika bra på en surfplatta.
  • Logga in med e-legitimation, då kan du få ditt beslut snabbare.
  • Sök gärna för både höst- och vårterminen på en gång.
  • Skicka med rätt bilagor i din ansökan.

Hur ansöker du?

Efter ansökan

Läs igenom ditt beslut

Läs igenom ditt beslut om studiemedel och kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om uppgifterna inte stämmer, ska du direkt meddela det till oss.

Meddela konto till Swedbank

Det är Swedbank som sköter utbetalningarna från CSN. På Swedbanks webbplats kan du meddela vilken bank och vilket konto du vill ha pengarna insatta på.

Lämna studieförsäkran

För att du ska få dina pengar, måste du skicka in en studieförsäkran. När du skriver under din studieförsäkran intygar du att du ska läsa så som det står i beslutet.

Meddela CSN om något ändras

Om du ändrar något i dina studier, ska du direkt meddela det till oss. Det kan exempelvis vara att du avbryter dina studier eller att du inte börjar på en kurs.
Anmäl ändringar

Ditt ansvar

När du lämnar uppgifter till CSN ansvarar du själv för att de är riktiga. Du ansvarar även för att meddela oss om något förändras som kan påverka dina studiemedel. Vi kontrollerar dina uppgifter med de uppgifter som vi får från skolan och Skatteverket.
Ditt ansvar

Senast uppdaterad: 2014-12-22