Hur ansöker du?

När du söker studiemedel ska du använda tjänsten Ansök om studiemedel som finns i Mina sidor.

Se till att du har ordnat alla bilagor innan du sätter igång med din ansökan. Använder du e-legitimation kan du skicka med bilagorna direkt.

Skicka med rätt bilagor

När du ska studera utomlands behöver du nästan alltid skicka med bilagor i din ansökan. Det kan exempelvis vara ett antagningsbevis eller betyg. Om vi saknar bilagor i din ansökan, kan vi inte fatta något beslut. Här kan du testa vilka bilagor du behöver skicka in:

Använd e-legitimation

Använd gärna ett mobilt bank-id eller en annan e-legitimation när du söker studiemedel. Då kan du skriva under och skicka in din ansökan direkt på webben. Det går snabbt och du slipper ordna med papper och frimärken. Med en e-legitimation sköter du enkelt dina ärenden i Mina sidor.
Om e-legitimation

Om du inte har någon e-legitimation, kan du söka studiemedel med din personliga kod. Då måste du skriva ut din ansökan, skriva under den och skicka in med post till CSN. Har du inte tillgång till någon skrivare, kan du beställa en utskrift. Din personliga kod får du i samband med att du söker studiemedel första gången. Du kan också beställa en kod i Mina sidor.

När ansöker du?

Du kan söka studiemedel när som helst under året. Om du redan börjat studera när du söker, kan du få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.

Illustration som visar för hur långt tillbaka du kan få studiemedel

Det kan vara bra att vänta med att söka tills du ordnat alla bilagor vi behöver för att kunna fatta ett beslut. Men tänk på att inte vänta längre än fyra veckor in på terminen.

Du kan söka studiemedel för maximalt ett år i taget. Om du ska läsa flera terminer, kan du söka för ett helt läsår på en gång.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk efter att du börjat studera, måste din ansökan ha kommit in till oss före den första sjukdagen. Annars kan du inte få studiemedel under tiden du är sjuk.
Om du blir sjuk

Utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare prövar vi först om du har grundläggande rätt till svenskt studiestöd.
Hur ansöker du?

Senast uppdaterad: 2014-05-13