Vilka bilagor ska du skicka med?

Det är viktigt att du skickar med rätt bilagor när du ansöker om studiemedel. Om vi saknar bilagor i din ansökan, kan du inte få något beslut.

Om du loggar in med mobilt bank-id eller en annan e-legitimation när du ansöker, kan du skicka in bilagorna direkt på webben.

Du kan enkelt testa vilka bilagor du behöver skicka in genom att använda den här guiden:

För dig som ska ordna rätt bilagor från din utländska skola har vi tagit fram information på engelska som du kan ta hjälp av. Du hittar informationen i menyn till höger.

Här kan du läsa mer om bilagorna

Vilka bilagor du behöver skicka in beror på vilken utbildning du ska gå och om du ska börja en ny eller fortsätta en pågående utbildning.

Antagningsbevis

Om du söker studiemedel för första gången, måste du skicka med ett antagningsbevis från skolan i utlandet. Antagningsbeviset ska visa

  • att du är antagen
  • vilken utbildning du är antagen till
  • vilken examen du ska läsa till
  • när utbildningen börjar
  • om du studerar på heltid eller deltid.

Om du läser fristående kurser måste det framgå att du kan tentera dessa kurser.

Intyg om språkkurs

Om du ska läsa en språkkurs behöver du inte skicka in ett antagningsbevis. Då ska du i stället skicka in ett intyg om språkkurs. Din utländska skola ska fylla i CSN:s blankett "Intyg om språkkurs" som finns i två varianter: 5509W på engelska och 5513W på italienska.

Blanketterna hittar du i menyn till höger.

Intyg om utbytesprogram

Om du ska läsa inom ett utbytesprogram via din högskola eller ditt universitet i Sverige, ska du kontakta din svenska skola och ta reda på hur de rapporterar antagningen till utbytesstudier till CSN. Om din svenska skola inte rapporterar antagningen via Ladok, ska den fylla i blanketten 5524W "Intyg om deltagande i utbytesprogram". Den ifyllda blanketten ska du sedan själv skicka in tillsammans med din ansökan.

Blanketten hittar du i menyn till höger.

Studietider

Om dina studietider inte framgår av antagningsbeviset, måste du skicka med ett separat intyg från skolan i utlandet. Det går även bra med en utskrift från skolans webbplats eller en kopia från kurskatalogen. Det ska framgå vilket datum undervisningen börjar och slutar, när examensperioderna ligger samt tider för lov, exempelvis jullovet.

Om du studerar på en utbildning som CSN redan har fastställt studietiderna för, behöver du inte skicka med ett intyg om studietider. Fastställd studietid finns bara för vissa länder.

Intyg på kostnader

Om du söker lån för exempelvis undervisningsavgift och kostnaden inte framgår av antagningsbeviset, måste du styrka kostnaden med ett personligt intyg från skolan. Det ska framgå vilken tidsperiod den gäller, vad som ingår i avgiften samt när den ska betalas. Söker du för en årsavgift måste skolan intyga att de inte accepterar delbetalningar.

Studieresultat

Om du studerade utomlands när du senast hade studiemedel, måste du skicka med en kopia på dina resultat från de studierna.

Studieplan

Det finns utbildningar som inte har traditionella poängsystem med exempelvis betyg (credits, ECTS). Då måste du skicka in en studieplan som tydligt visar vilka kurser som ingår i utbildningen, både för varje termin och för hela utbildningen.