Studera inom EU/EES och i Schweiz

Du kan ansöka om studiehjälp om du ska studera på en gymnasieutbildning inom EES eller i Schweiz. Studiehjälp kan du få till och med vårterminen det år du fyller 20.

Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg, extra tillägg och bidrag för dagliga resor.

Så här mycket kan du få per månad
Belopp, kr
Studiebidrag 1 050
Extra tillägg* 285, 570 eller 855
Inackorderingstillägg* 1 190-2 350
Bidrag för dagliga resor* högst 1 190

* Tillägg som vissa kan få.

Hur mycket extra tillägg du kan få beror på vilken inkomst din familj har.

Du kan få bidrag för dagliga resor när du reser med allmänna färdmedel. Avståndet mellan föräldrahemmet i utlandet och skolan ska vara minst sex kilometer.

Tänk på att du inte kan få inackorderingstillägg och bidrag för dagliga resor under samma tid.

Kan du få studiehjälp?

Du kan få studiehjälp för att studera inom EES och i Schweiz om

  • du studerar på heltid i minst 15 dagar
  • utbildningen är statlig eller godkänd av staten, en statlig myndighet, en statlig organisation eller CSN.

Exempel - Katarina söker studiebidrag och inackorderingstillägg

Katarina ska läsa en gymnasieutbildning i Trondheim, i Norge. Katarinas föräldrar bor och arbetar i Sverige och därför söker hon studiebidrag och inackorderingstillägg för att kunna bo och studera i Trondheim. Eftersom hon ska studera på heltid och skolan och utbildningen är godkända för studiehjälp, får hon studiebidrag med 1 050 kronor per månad. Katarina får också inackorderingstillägg eftersom motsvarande utbildning inte finns på hemorten (inom 2 timmars restid från föräldrahemmet). Avståndet mellan föräldrahemmet och skolan är 1 030 km vilket innebär att hon kan få 2 160 kronor per månad i inackorderingstillägg.

För dig som studerar på United World College

Du kan få studiehjälp om du studerar på United World College (UWC). På UWC kan du läsa till den internationella studentexamen International Baccalaureate (IB). Den motsvarar de sista två åren på ett svenskt gymnasium och ger allmän behörighet till svenska universitet och många utländska universitet. Mer information om skolorna finns på webbplatsen för United World College (UWC).

För dig som är utländsk medborgare

Du som är utländsk medborgare kan få studiehjälp för att studera inom EES och i Schweiz om du uppfyller vissa villkor. Studiehjälp inom EU/EES och i Schweiz.

Senast uppdaterad: 2014-12-03