Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag som du kan få om du måste bo någon annanstans än hemma på grund av dina studier. Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

För att kunna få inackorderingstillägg måste restiden mellan ditt föräldrahem och din skola eller praktikplats vara minst två timmar per dag, om du skulle bo kvar hemma. Motsvarande utbildning får inte heller finnas inom två timmars resväg från ditt föräldrahem.

Utbildningar vid svenska utlandsskolor följer den svenska läroplanen och motsvarar de utbildningar som ges vid gymnasieskolorna i Sverige. Även IB-utbildningar utomlands motsvarar IB-utbildningar i Sverige. Se exempel nedan.

Det finns ingen nedre åldersgräns för att få inackorderingstillägg.

Hur mycket kan du få?

Hur mycket du kan få i inackorderingstillägg varje månad beror på avståndet mellan ditt föräldrahem och skolan eller praktikplatsen, enkel väg. Beloppen varierar mellan 1 190 kronor och 2 350 kronor per månad.

Avstånd i km Kronor per månad
0-44 1 190
45-84 1 315
85-124 1 460
125-174 1 625
175-224 1 770
225-599 1 875
600-899 1 980
900-1 299 2 160
1 300- 2 350

Exempel – Anna läser på en fransk gymnasieskola i Frankrike

Anna ska studera ett läsår på heltid i en fransk gymnasieskola i Paris. Annas föräldrar bor i Sverige och hon ska under sin studietid bo på elevhem. Därför ansöker hon om inackorderingstillägg. Eftersom motsvarande utbildning inte finns inom två timmars restid per dag från föräldrahemmet kan Anna få inackorderingstillägg. Avståndet mellan föräldrahemmet i Sverige och skolan i Paris är 1 880 km vilket betyder att hon kan få 2 350 kronor per månad i inackorderingstillägg.

Exempel – Johan läser på Svenska skolan i London, England

Johan ska studera en termin på det samhällsvetenskapliga programmet vid Svenska skolan i London. Johans föräldrar bor i Sverige och han ska under sin studietid bo hos en värdfamilj. Därför ansöker han om inackorderingstillägg. Utbildningen vid Svenska skolan i London motsvarar samhällsvetenskapliga programmet i Sverige. Programmet finns inom två timmars restid per dag från Johans föräldrahem. Johan kan därför inte få inackorderingstillägg.

Hur ansöker du?

Du ansöker om inackorderingstillägg på samma blankett som du söker studiebidrag. Blanketten heter ”Ansökan om studiehjälp för studier utanför Sverige”. Du hittar blanketten i menyn till höger. För läsåret 2015/16 ska din ansökan ha kommit in till oss senast den 30 juni 2016.

Skicka din ansökan till

CSN Postservice
838 71 Frösön.

Senast uppdaterad: 2015-08-31