Förälder i EU/EES-land eller i Schweiz

Om du har en förälder som bor, arbetar eller har pension i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz, kan du och din familj omfattas av reglerna för EU-familjeförmåner. Då kan ditt studiebidrag i vissa fall betalas ut via Försäkringskassan.

EU-familjeförmåner handlar om förmåner som används för utgifter som barnfamiljer har, och där minst två EU-länder är inblandade. Det är Försäkringskassan som prövar om familjer omfattas av reglerna för EU-familjeförmåner.

Studiebidraget är en familjeförmån

Studiebidrag och extra tillägg räknas som familjeförmåner. När du söker studiebidrag och extra tillägg skickar CSN därför en förfrågan till Försäkringskassan. Det gör vi bara om du har en förälder som bor, arbetar eller har pension i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz. Försäkringskassan prövar ärendet och beslutar om du och din familj omfattas av reglerna för EU-familjeförmåner. De beslutar även om studiebidraget och extra tillägget ska betalas ut av Försäkringskassan eller CSN.

Vad händer?

När Försäkringskassan gör sin prövning måste de få information från den motsvarande myndigheten i det andra landet. Därför kan det ta lång tid innan du kan få ditt beslut om studiebidrag och eventuellt extra tillägg.

Så här går det till:

  1. Du skickar in en ansökan om studiehjälp för utlandsstudier till CSN.
  2. Om CSN ser att du eventuellt kan omfattas av reglerna för EU-familjeförmåner skickar vi en förfrågan till Försäkringskassan. Vi meddelar dig och din familj via brev att vi skickat en förfrågan till Försäkringskassan.
  3. Försäkringskassan utreder om du och din familj omfattas av reglerna för EU-familjeförmåner och meddelar det till CSN.
  4. Om du och din familj omfattas av reglerna för EU-familjeförmåner skickar CSN ett så kallat förbehållsbeslut till dig. Förbehållsbeslutet talar om att du har rätt att få studiebidrag och eventuellt extra tillägg, men att vi väntar ytterligare svar från Försäkringskassan om det ska betalas ut som en familjeförmån. 
  5. Försäkringskassan utreder vidare om studiebidraget och eventuellt extra tillägget ska betalas ut av CSN eller Försäkringskassan och meddelar det till CSN.
  6. CSN skickar ett beslut om studiehjälp och en utbetalningsplan till dig.
  7. För att vi ska kunna betala ut ditt studiebidrag och eventuellt extra tillägg måste du skicka in ett studieintyg till CSN. Studieintyget får du tillsammans med beslutet om studiebidrag.  


Om Försäkringskassan bedömer att du inte omfattas av EU-familjeförmåner, hanteras ditt ärende av CSN.

Läs Försäkringskassans information om EU-familjeförmåner

Senast uppdaterad: 2014-10-16