Studera utanför EU/EES och Schweiz

Du kan ansöka om studiehjälp om du ska studera på en gymnasieutbildning utanför EU/EES och Schweiz. Studiehjälp kan du få till och med vårterminen det år du fyller 20.

Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg, extra tillägg och bidrag för dagliga resor.

Så här mycket kan du få per månad
Belopp, kr
Studiebidrag 1 050
Extra tillägg* 285, 570 eller 855
Inackorderingstillägg* 1 190-2 350
Bidrag för dagliga resor* högst 1 190

* Tillägg som vissa kan få.

Hur mycket extra tillägg du kan få beror på vilken inkomst din familj har.

Du kan få bidrag för dagliga resor när du reser med allmänna färdmedel. Avståndet mellan föräldrahemmet i utlandet och skolan ska vara minst sex kilometer.

Tänk på att du inte kan få inackorderingstillägg och bidrag för dagliga resor under samma tid.

Kan du få studiehjälp?

Du kan få studiehjälp för att studera utanför EU/EES och Schweiz om

 • du är svensk medborgare
 • du varit folkbokförd i Sverige de senaste två åren innan utlandsstudierna börjar
 • du studerar på heltid
 • du studerar under minst tre månader
 • du inte kan läsa en motsvarande eller liknande utbildning i Sverige. Du kan därför inte få studiehjälp för exempelvis high school i USA.
 • din utbildning är tydligt inriktad mot ett visst yrke eller en viss bransch
 • din utbildning är på gymnasienivå och godkänd av CSN. Kontakta oss för att ta reda på om din utbildning är godkänd.

För dig som bor utomlands med familjen

Om du bor utomlands med dina vårdnadshavare, kan du få studiehjälp även om en motsvarande utbildning finns i Sverige. CSN kan i dessa fall även bortse från kravet på folkbokföring. Detta gäller dock endast om minst en av dina vårdnadshavare uppfyller ett av följande villkor:

 • Han eller hon är utsänd av en svensk statlig arbetsgivare för att arbeta i utlandet.
 • Han eller hon är anställd i utlandet av ett svenskt trossamfund eller ett organ som är knutet till ett sådant samfund.
 • Han eller hon är anställd i utlandet av en svensk ideell organisation som bedriver biståndsarbete.
 • Han eller hon har fått studiemedel för studier utomlands.

Exempel - Jakob ansöker om studiebidrag för utlandsstudier

Jakobs pappa är utsänd av en statlig arbetsgivare för att arbeta i Chile. Hela familjen har följt med för att bo i Santiago under tiden som pappan arbetar där. Jakob läser heltid på ett vanligt gymnasieprogram på Liceo Metropolitano i Santiago. Han kan därför få 1 050 kronor per månad i studiebidrag.

För dig som studerar på United World College

Du kan få studiehjälp även om en liknande utbildning finns i Sverige, om du studerar på United World College (UWC).

UWC kan du läsa till den internationella studentexamen International Baccalaureate (IB). Den motsvarar de sista två åren på ett svenskt gymnasium och ger allmän behörighet till svenska universitet och många utländska universitet. Mer information om skolorna finns på webbplatsen för United World College (UWC).

För dig som är utländsk medborgare

Du som är utländsk medborgare kan få studiehjälp för att studera utanför EU/EES och Schweiz om du uppfyller vissa villkor. Studiehjälp utanför EU/EES och Schweiz.

Senast uppdaterad: 2014-11-17