Hur ansöker du?

Du ansöker om studiehjälp för studier utomlands genom att fylla i en blankett och skicka in till CSN. Studiehjälp kan du få till och med vårterminen det år du fyller 20.

Det finns särskilda blanketter för de olika bidragen.

Du ansöker om

  • studiebidrag och inackorderingstillägg på blanketten "Ansökan om studiehjälp för studier utanför Sverige"
  • extra tillägg på blanketten "Ansökan om extra tillägg"
  • bidrag för dagliga resor på blanketten "Ansökan om bidrag för dagliga resor".

Du hittar blanketterna i menyn till höger.

För läsåret 2017/18 ska din ansökan ha kommit in till oss senast den 30 juni 2018.

Om du är utländsk medborgare måste du även ansöka om grundläggande rätt till svenskt studiestöd. Hur ansöker du? (utländsk medborgare)

Skicka din ansökan till

CSN Postservice
838 71 Frösön.

Du måste skicka in ett studieintyg

För att du ska få dina pengar måste du skicka in ett studieintyg till CSN. Du får studieintyget tillsammans med beslutet om studiehjälp. På intyget ska skolan intyga att du börjat studera för terminen. Tänk på att skolan kan skriva under och stämpla studieintyget tidigast den första dagen på terminen som intyget gäller. Studieintyget ska ha kommit in till CSN senast den 30 juni det läsår intyget gäller för.

Senast uppdaterad: 2017-10-20