Språkkurser - tidigare regler

Här kan du läsa om vad som gäller för språkkurser utomlands om du gjort din ansökan före den 1 juni 2015.

För att du ska kunna få studiemedel för språkkurser utomlands, gäller följande:

 • Skolan och utbildningen ska vara godkänd av Universitets- och högskolerådet
  Det är Universitets- och högskolerådet som bestämmer vilka skolor och utbildningar som är godkända.
 • Språkkurser räknas som studier på eftergymnasial nivå
 • Språket ska ha officiell status i studielandet
  Det innebär att du exempelvis kan läsa tyska i Tyskland och Schweiz men inte i Polen, samt engelska på Malta och i Storbritannien men inte i Belgien.
 • Europeiska språk läser du i Europa
  Du får exempelvis inte studiemedel för att enbart läsa engelska i USA eller spanska på Kuba. Vi kan göra undantag, om du är antagen till andra eftergymnasiala studier i landet och därför behöver läsa en förberedande språkkurs i anslutning till de studierna.
 • Du måste ha motsvarande grundläggande behörighet
  Du måste ha motsvarande gymnasiekompetens för att kunna få studiemedel för en språkkurs utanför Norden.  Med gymnasiekompetens menas den grundläggande behörighet som krävs för att du ska kunna bli antagen till en högskoleutbildning i Sverige. CSN har i några fall en generösare bedömning.
 • Språkkursen ska vara på heltid om du studerar utanför EU/EES och Schweiz
  Det är skolan som avgör om kursen är på heltid. Heltid innebär oftast lektioner i sammanlagt 15-20 timmar per vecka. Om du läser en språkkurs inom EU/EES och Schweiz, finns det inte något krav på att den ska läsas på heltid.
 • Språkkursen ska avslutas med ett kunskapsprov
  Provet måste visa om du är godkänd eller inte. Du måste göra slutprovet även om detta är frivilligt enligt skolan. Du måste nämligen visa att du klarat språkkursen för att kunna få fortsatta studiemedel.

Exempel - Boban ska läsa i Australien

Boban ska läsa ekonomi en termin på Griffith University i Australien. Innan han börjar studera vill han förbättra sina kunskaper i engelska. Boban kan då få studiemedel för att läsa engelska i Australien, om han visar ett intyg på att han är antagen till ekonomistudierna på universitetet.

Vad ska du skicka med i din ansökan?

 • CSN:s blankett "Intyg om språkkurs". Blanketten ska fyllas i av skolan och den fungerar som ett antagningsbevis. Den finns på engelska och italienska.
 • Slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande intyg som visar att du har grundläggande behörighet. Detta gäller om du tidigare inte läst på högskola eller universitet.

Lån till undervisningsavgift

Du kan också låna till undervisningsavgift för språkkursen.

Om du köper din språkkurs via en språkreseförmedlare, kan även boende och resa ingå i avgiften som förmedlaren tar ut. Du kan i så fall inte låna till hela förmedlarens avgift utan endast till de delar som är undervisningsavgift och resa. På intyget om språkkurs ska skolan endast skriva det belopp som är undervisningsavgift.

Senast uppdaterad: 2015-05-29