Krav på utbildningen - tidigare regler

För att utbildningen ska ge rätt till studiemedel, måste den vara godkänd av Universitets- och högskolerådet eller CSN.

Här kan du läsa om vad som gäller för utbildningar i olika länder. Du kan inte få studiemedel för en utbildning utomlands om samma utbildning inte ger rätt till studiemedel i Sverige.

Utbildningar inom Norden

En utbildning inom Norden är godkänd om utbildningen är godkänd i studielandet och är jämförbar med en utbildning som ger rätt till studiemedel i Sverige.

Utbildningar utanför Norden

En utbildning utanför Norden på eftergymnasial nivå är godkänd om Universitets- och högskolerådet beslutat att utbildningen har tillräckligt hög kvalitet.

Gymnasieutbildning utanför Norden

En gymnasieutbildning utanför Norden är godkänd om CSN beslutat att utbildningen har tillräckligt hög kvalitet. I prövningen utgår vi i första hand från om utbildningen är godkänd av utbildningsmyndigheten i studielandet. För en gymnasieutbildning utanför EU/EES och Schweiz gäller dessutom kravet att du inte kan gå motsvarande utbildningen i Sverige.

Hälso- och sjukvårdsinriktade utbildningar

För att du ska kunna få studiemedel för en utbildning inom hälso- och sjukvården, krävs det att utbildningen förbereder dig för att få legitimation eller skyddad yrkestitel i Sverige.

Fler krav för att få studiemedel

För att du ska få studiemedel måste du och utbildningen även uppfylla andra krav. Exempelvis måste utbildningen avslutas med ett prov eller leda till en examen.

Senast uppdaterad: 2015-05-30