Krav på utländska utbildningar

För att en utländsk utbildning ska ge rätt till studiestöd måste den ha godtagbar standard. Det är CSN som prövar om skolan och utbildningen uppfyller det kravet när det gäller gymnasiala utbildningar. Det är även CSN som bedömer om språkkurser är på gymnasial eller eftergymnasial nivå.

Här kan du se de krav som ställs för att utbildningen ska anses ha godtagbar standard samt exempel på ackrediteringsorganisationer som vi använder oss av i olika länder.

Nya utbildningar och utbildningar som CSN tidigare bedömt inte har godtagbar standard, prövas varje gång vi får in en ansökan om studiemedel för den utbildningen.

När det gäller eftergymnasiala utbildningar är det Universitets- och högskolerådet (UHR) som bedömer godtagbar standard.

Krav på utbildningen

För att en utbildning på gymnasienivå ska ha godtagbar standard ska den uppfylla något av följande krav:

 • Vara erkänd av en statlig myndighet.
 • Vara erkänd av regional myndighet på uppdrag av staten.
 • Vara erkänd av etablerad ackrediteringsorganisation.
 • Kunna godtas med hänsyn till synnerliga skäl.

Ackrediteringsorganisationer

Det finns ackrediteringsorganisationer som bedömer kvalitén på utbildningarna i olika länder. Här kan du se exempel på ackrediteringsorganisationer som CSN godtar.

Internationella

 • EAQUALS
 • IALC
 • IBO
 • CIS (Council of International Schools)
 • TANDEM International
 • IH (IHWO)
 • ACSI
 • FEDEC (Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles)

Argentina

 • SEA

Brasilien

 • Study in Brazil

Frankrike

 • fle
 • FLE
 • Groupement fle
 • Ciep
 • ADCUEFE

Irland

 • ACELS

Italien

 • ASILS

Japan

 • Association for the Promotion of  Japanese Language Education
 • Gateway to Study in Japan
 • JaLSA (Japanese Language School Association)

Schweiz

 • EduQua

Spanien

 • Instituto Cervantes

Storbritannien

 • British Council
 • Drama UK
 • Association of Accounting Technicians

USA

 • ACCET
 • U.S Dept. Of Education
 • CEA
Senast uppdaterad: 2017-03-20