Studier som ger rätt till studiemedel

På vandring i gränderna

Det är flera olika saker som avgör om en utbildning utomlands ger rätt till studiemedel. Här kan du läsa om de viktigaste kraven och om vilka typer av studier som du kan få studiemedel för.

Kraven kan skilja sig åt beroende på om du läser inom eller utanför EU/EES och Schweiz.

Vilka utbildningar utomlands ger rätt till studiemedel?

För att du ska kunna få studiemedel, måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet eller av CSN.
Krav på utbildningen

Olika typer av studier

Hel utbildning eller fristående kurser

Du kan få studiemedel för en hel utbildning eller för fristående kurser. Du får studiemedel under de veckor som du är registrerad på utbildningen eller kursen.

Utbytesstudier

Du kan få studiemedel för utbytesstudier om den högskola eller det universitet du studerar vid har avtal med en utländsk skola om ett utbyte av studerande. Exempel på utbytesprogram är Nordplus, Erasmus och Linnaeus-Palme.
Utbytesstudier

Språkkurser

Du kan få studiemedel för att läsa språkkurser under vissa förutsättningar. Kraven är olika beroende på vilket språk du ska läsa och i vilket land.
Språkkurser

Examensarbete eller uppsats

Du kan få studiemedel om du gör ett examensarbete eller skriver en uppsats. Du får studiemedel för det antal poäng som arbetet omfattar. Om ditt arbete förlängs måste du skicka in ett intyg från din handledare. Gör du examensarbetet eller skriver uppsatsen under sommaren, gäller särskilda regler.

Läsa om en kurs

Du kan få studiemedel för att läsa om en kurs som du inte klarat, om du är registrerad på kursen. Men du kan bara få studiemedel för de delar du inte tidigare klarat. Om du klarat delar av en kurs,  exempelvis 5 av 15 poäng, kan du bara få studiemedel för de återstående 10 poängen. Detta gäller även om du läser hela kursen på nytt. Du kan alltså inte få studiemedel för att läsa upp betygen på en kurs som du tidigare klarat.

Självstudier inför omtentamen

Du kan inte få studiemedel om du studerar till en omtentamen utan att vara registrerad på en kurs.

Distansstudier

Med distansstudier menar vi att du studerar på en utbildning vid en utländsk skola där du inte är på plats i skolan, utan studerar hemifrån. Du kan bara få studiemedel för distansstudier inom EU/EES och i Schweiz. För studier utanför EU/EES och Schweiz kan du bara få studiemedel för distansstudier om det finns synnerliga skäl.

För att vi ska kunna bedöma hur mycket studiemedel du har rätt till, är det viktigt att du får uppgifter från skolan om hur många poäng distanskursen omfattar och under vilken tid den pågår. Du måste sedan skicka de uppgifterna till CSN. Det kan exempelvis vara ett antagningsbesked eller liknande.

Studier i ett tredje land

Du kan få studiemedel för studier i ett tredje land, det vill säga om du studerar utomlands och en del av utbildningen är förlagd i ett annat land. Då måste din skola kunna intyga att du kan tillgodoräkna dig de studierna i utbildningen.
Utbildning förlagd i tredje land

Sommarstudier

Du kan få studiemedel för sommarstudier utomlands. Kraven är olika beroende på om du studerar inom eller utanför EU/EES.
Sommarstudier

Senast uppdaterad: 2015-05-30