Krav på utbildningen

För att utbildningen ska ge rätt till studiemedel, måste den vara godkänd av Universitets- och högskolerådet eller CSN.

Här kan du läsa om vad som gäller för utbildningar på olika nivåer. Du kan inte få studiemedel för en utbildning utomlands om samma utbildning inte ger rätt till studiemedel i Sverige.

Utbildningens nivå

Om en utbildning inte tidigare är prövad avgör CSN först vilken nivå utbildningen ligger på. I den prövningen utgår CSN i första hand ifrån vilken nivå motsvarande utbildning i Sverige har.

Utbildningar på eftergymnasial nivå

En utbildning i utlandet på eftergymnasial nivå är godkänd och ger rätt till studiemedel om Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat att utbildningen har tillräckligt hög kvalitet.
UHR:s författningssamling

Utbildningar på gymnasienivå

En gymnasieutbildning i utlandet är godkänd och ger rätt till studiemedel om CSN beslutat att utbildningen har tillräckligt hög kvalitet.

I prövningen utgår vi i första hand från om utbildningen är godkänd av utbildningsmyndigheten i studielandet.

Krav på utländska utbildningar

Om du ska läsa en gymnasieutbildning utanför EU/EES och Schweiz kan du få studiemedel för den endast om du inte kan gå motsvarande utbildning i Sverige. Ett undantag från det kravet är språkstudier. Det är alltså möjligt att få studiemedel för att läsa en språkkurs på gymnasienivå i till exempel USA.
Språkkurser

Utbildningar på grundskolenivå

Utbildningar på grundskolenivå utomlands ger inte rätt till studiemedel.

Fler krav för att få studiemedel

För att du ska få studiemedel måste du och utbildningen även uppfylla andra krav. Exempelvis måste utbildningen avslutas med ett prov eller leda till en examen.
Vad krävs för att få studiemedel?

Har du sökt studiemedel före den 1 juni 2015?

Reglerna för studiemedel i utlandet har ändrats. Om du har sökt studiemedel före den 1 juni 2015 gäller de tidigare reglerna.

Senast uppdaterad: 2017-03-20