Sommarstudier

Du kan få studiemedel för sommarstudier utomlands. Villkoren är olika beroende på om du studerar inom eller utanför EU/EES.

Sommarstudier inom EU/EES och Schweiz

Studerar du inom EU/EES eller i Schweiz, måste studierna pågå under minst tre sammanhängande veckor för att kursen eller utbildningen ska ge rätt till studiemedel. Du måste också uppfylla övriga krav för att få studiemedel.

Sommarstudier utanför EU/EES och Schweiz

Studerar du utanför EU/EES och Schweiz, måste studierna pågå under minst tretton veckor för att kursen eller utbildningen ska ge rätt till studiemedel. Om du studerar utomlands före eller efter sommarkursen och sommarkursen är inom samma utbildning, lägger vi ihop studietiden. Det räcker då att den sammanlagda studietiden blir minst tretton veckor. Du måste också uppfylla övriga krav för att få studiemedel.

Söka studiemedel

När du söker studiemedel måste du skicka med ett intyg eller antagningsbevis som visar vilken kurs du är antagen till. Vi behöver också uppgifter om kursens start- och slutdatum samt hur många poäng eller credits du kommer att vara registrerad på. Om du tänker söka lån för undervisningsavgiften, måste intyget visa hur mycket avgiften kostar.

Ändring i hur vi prövar studieresultaten vid sommarstudier

Från och med våren 2014 prövar CSN alltid om du klarat studieresultaten för din senaste period med studiemedel, när du söker studiemedel för sommarstudier. Tidigare har vi inte prövat resultaten om du sökt studiemedel för sommarstudier och haft studiemedel för perioden direkt före sommaren.
Vi prövar studieresultaten

Tänk på

  • Du kan inte få studiemedel för självstudier under sommaren, exempelvis om du läser in en kurs som inte har sin studietid förlagd till sommaren.
  • Du kan bara få studiemedel för fyra veckor före den vecka då din ansökan kom in. Sök därför studiemedel i tid!
  • Du kan bara få studiemedel i ett begränsat antal veckor. Om du får studiemedel under sommaren, räknar vi de veckorna som utnyttjade.
  • Fribeloppet blir lägre ju längre studietid du har.
  • Pengarna du lånar ska du sedan betala tillbaka. Tänk därför igenom på vilket sätt dina planerade studier passar in i din examen.

Läs mer

Senast uppdaterad: 2014-11-17