Språkkurser

Du kan få studiemedel för att läsa en språkkurs utomlands. Det finns dock vissa krav du måste uppfylla beroende på vilket land du ska läsa i och vilken nivå språkkursen är på.

Många språkkurser är på gymnasial nivå och ger rätt till studiemedel från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.

Beroende på om du ska studera inom eller utanför EU/EES och Schweiz, gäller olika regler.

Inom EU/EES eller i Schweiz

Om du ska studera inom EU/EES eller i Schweiz gäller följande:

  • Du kan läsa vilket språk du vill.
  • Du kan läsa på deltid (minst 50 procent).
  • Kursen måste avslutas med ett kunskapsprov.

Exempel – Fredrik vill studera japanska i Spanien

Fredrik vill läsa en språkkurs i japanska under fyra veckor i juli i Spanien. Fredrik kan få studiemedel för kursen, eftersom det går att få studiemedel för alla språk inom EU/EES och i Schweiz.

Utanför EU/EES och Schweiz

Om du ska studera utanför EU/EES och Schweiz gäller följande:

  • Det språk du ska läsa måste ha officiell status i det land där du tänker studera.
  • Kursen måste vara på heltid.
  • Kursen måste avslutas med ett kunskapsprov.

Det är skolan som avgör om kursen är på heltid. Heltid innebär oftast lektioner i sammanlagt 15-20 timmar per vecka.
Krav på studietider

Exempel – Britta vill studera franska i Kanada

Britta vill lära sig franska. Hon söker studiemedel för en språkkurs i franska på 13 veckor i Quebec i Kanada. Eftersom franska är ett officiellt språk i Kanada kan Britta få studiemedel för kursen.

Kunskapsprov

Det avslutande kunskapsprovet måste visa om du är godkänd eller inte. Du måste göra slutprovet även om detta är frivilligt enligt skolan. Det beror på att du måste visa att du klarat språkkursen för att kunna få fortsatta studiemedel.
Vad krävs för att få studiemedel?

Gymnasial eller eftergymnasial språkkurs

Språkkurser kan vara på gymnasial eller eftergymnasial nivå. CSN bedömer vilken nivå språkkursen är på genom att se på innehållet i kursen. Kan den jämföras med en kurs på gymnasial nivå i Sverige, bedöms den vara på gymnasial nivå. Detta gäller för de flesta språkkurser som CSN har utrett. Språkkurser som ges av universitet och som ger akademisk poäng, kan räknas som eftergymnasiala.

För studier på gymnasienivå har du rätt till 80 eller 120 veckor med studiemedel, beroende på om du har en gymnasieutbildning sedan tidigare eller inte. På gymnasienivå kan du få studiemedel från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.

Du kan inte få studiemedel för en språkkurs i utlandet som CSN bedömt motsvarar grundskolenivå, exempelvis en nybörjarkurs i engelska. Däremot kan du få studiemedel för en nybörjarkurs i andra språk än engelska eftersom motsvarande nivå kan läsas på exempelvis Komvux i Sverige.

Hur ansöker du?

Du söker studiemedel i Mina sidor i tjänsten Ansök om studiemedel. I din ansökan ska du skicka med CSN:s blankett "Intyg om språkkurs". Blanketten ska fyllas i av skolan och den fungerar som ett antagningsbevis. Den finns på engelska och italienska. Du hittar blanketten i menyn till höger.

Lån till undervisningsavgift

Du kan också låna till undervisningsavgiften för språkkursen.

Om du köper din språkkurs via en språkreseförmedlare, kan även boende och resa ingå i avgiften som förmedlaren tar ut. Du kan i så fall inte låna till hela förmedlarens avgift utan endast till de delar som är undervisningsavgift och resa. På intyget om språkkurs ska skolan endast skriva det belopp som är undervisningsavgift.

Tips för att minska dina kostnader

Innan du söker en språkkurs kan det vara bra att jämföra kostnaderna mellan

  • olika skolor (kostnaderna för en språkkurs varierar ofta)
  • att ansöka direkt till skolan eller gå via en förmedling
  • att studera språk i Sverige eller utomlands.

På så sätt kan du minska din skuldsättning.

Har du sökt studiemedel före den 1 juni 2015?

Reglerna för studiemedel i utlandet har ändrats. Om du har sökt studiemedel före den 1 juni 2015 gäller de tidigare reglerna.

Senast uppdaterad: 2017-03-31