Utbildning förlagd i tredje land

Ibland när du studerar utomlands kan du lägga en del av din utbildning i ett tredje land.

Det kan vara studier som din utländska skola valt att godkänna som en del av din utbildning, exempelvis

  • praktik
  • uppsats- eller examensarbete.

Ska du läsa en hel termin vid en skola i ett tredje land genom ett utbytesprogram? Då gäller särskilda regler. Utbytesstudier

Registrerad vid svensk skola

Om du är antagen till och registrerad vid en svensk skola, men dina studier förlagts utomlands, ska du söka studiemedel för studier i Sverige . Läs mer om detta på sidan Godkända utbildningar under ingången Studerande högskola.

Du kan tillsammans med dina svenska studiemedel även ansöka om merkostnadslån för utlandsstudier.

Senast uppdaterad: 2015-05-30