Utbytesstudier

När du ska studera utomlands på ett utbytesprogram kan du få studiemedel för utlandsstudier. Här kan du läsa om vad som krävs.

För att du ska kunna få studiemedel, måste den högskola eller det universitet du studerar vid ha träffat ett avtal med en utländsk skola om ett utbyte av studerande. Exempel på utbytesprogram är Nordplus, Erasmus och Linnaeus-Palme.

Det är även vanligt att svenska högskolor och universitet har egna utbytesavtal med utländska skolor. Utbytesavtalen innebär normalt att högskolan eller universitetet i Sverige kommit överens med ett universitet utomlands om att byta studerande. På så sätt blir studierna vid universitetet utomlands avgiftsfria.

Ibland kan delar av en svensk utbildning förläggas utomlands utan att det är utbytesstudier.
Godkända utbildningar

Du måste kunna tillgodoräkna dig kursen i Sverige

För att du ska kunna få studiemedel för utbytesstudier, måste du kunna få alla kurser tillgodoräknade som en del i din utbildning i Sverige. Det innebär att studierna utomlands ska motsvara de poäng du skulle ha fått om du studerat vid din högskola eller ditt universitet i Sverige. Ett läsår motsvarar normalt 60 högskolepoäng (1,5 poäng per vecka). Högskolan eller universitetet måste på förhand intyga att du får tillgodoräkna dig kursen i din utbildning.

Om du inte får tillgodoräkna dig kursen

Om du inte får tillgodoräkna dig alla kurser, men läser på heltid, kan du ändå ansöka om studiemedel för utlandsstudier. Då ska du skicka med ett antagningsbevis från skolan utomlands.

Du får studiemedel för den tid du studerar

Du kan bara få studiemedel för

  • de hela veckor som du studerar
  • den tid som skolan i utlandet meddelat att studierna pågår.

Exempel - Hülya studerar utbytesstudier i Frankrike via ett svenskt universitet

Hülya studerar inom ett utbytesprogram i Frankrike och får tillgodoräkna sig terminen i sin svenska examen. Hon läser 18 veckor och får räkna med 30 svenska högskolepoäng. Hülya får därför studiemedel i 18 veckor.

Studietid i vissa länder

För studier i vissa länder har CSN bestämt hur många veckor du kan få studiemedel för även om terminen är lite kortare.
Studietid i olika länder

Exempel - Hanna läser på ett utbytesprogram i Tyskland

Hanna läser utomlands under en termin på ett utbytesprogram vid ett universitet i Tyskland. Hon får tillgodoräkna sig 30 högskolepoäng från terminen. Hanna får studiemedel i 21 veckor trots att terminen är lite kortare. Det beror på att vi har bestämt hur mycket studiemedel det går att få vid studier i Tyskland. Hanna kan förstås välja att söka studiemedel för färre veckor än 21, om hon vill det.

Förberedande språkkurs

Om du behöver fräscha upp dina språkkunskaper, kan du ansöka om studiemedel för en förberedande språkkurs.
Språkkurser

Studieresultat efter utbytesstudier

Om du ska fortsätta studera efter utbytesstudierna kommer CSN att pröva dina studieresultat.

Studieresultat efter utbytesstudier

Senast uppdaterad: 2016-04-13