Belopp vid utbytesstudier - tidigare regler

Du får lika mycket i bidrag oavsett om du studerar i Sverige eller utomlands. Lånebeloppet varierar beroende på vilket land du ska studera i.

Här kan du se vilka belopp som gäller för olika länder.

Belopp i olika länder - tidigare regler

Du får studiemedel för den tid du studerar

Du kan få studiemedel bara för

  • de hela veckor som du studerar
  • den tid som skolan i utlandet meddelat att studierna pågår. 

Exempel - Mika läser 17 veckor på ett utbytesprogram

Mika läser på ett utbytesprogram i Spanien under en termin. Han får tillgodoräkna sig 30 högskolepoäng från terminen, vilket motsvarar 20 veckors heltidsstudier i Sverige. Han skickar in ett intyg från skolan i Spanien som visar att terminen är 17 veckor. Mika får därför studiemedel bara i 17 veckor, trots att han läser motsvarande 30 högskolepoäng.

Senast uppdaterad: 2015-05-29