Belopp vid utbytesstudier

Här kan du läsa om hur mycket du kan få i studiemedel vid utbytesstudier.

Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan ansöka om bara bidrag om du vill. Hur mycket bidrag och lån du får beror på hur många veckor du ska studera.

När du studerar utomlands kan du även ansöka om merkostnadslån för utlandsstudier. Det är ett kompletterande lån som ska kompensera för att det kan vara dyrare att studera utomlands.

Studiemedel per vecka när du studerar på heltid, 2017
  Belopp, kr
Bidrag 712
Lån   1 792
Merkostnadslån för utlandsstudier 560
Totalt   3 064

Om du har kostnader för resa och försäkring kan du ansöka om merkostnadslån för dessa kostnader.

Du får studiemedel för den tid du studerar

Du kan få studiemedel bara för

  • de hela veckor som du studerar
  • den tid som skolan i utlandet meddelat att studierna pågår.

Exempel - Mika läser 17 veckor på ett utbytesprogram

Mika läser på ett utbytesprogram i Spanien under en termin. Han får tillgodoräkna sig 30 högskolepoäng från terminen, vilket motsvarar 20 veckors heltidsstudier i Sverige. Han skickar in ett intyg från skolan i Spanien som visar att terminen är 17 veckor. Mika får därför studiemedel bara i 17 veckor, trots att han läser motsvarande 30 högskolepoäng.

Har du sökt studiemedel före den 1 juni 2015?

Reglerna för studiemedel i utlandet har ändrats. Om du har sökt studiemedel före den 1 juni 2015 gäller de tidigare reglerna.

Senast uppdaterad: 2016-12-21