Utbetalningar

Om du ansökt om studiemedel är det ett par saker du måste ordna innan du får pengarna i handen.

Det som krävs för att du ska få pengarna är att du har

  • fått ett beslut från CSN som visar att du får studiemedel
  • meddelat Swedbank vilken bank och vilket konto du har
  • lämnat din studieförsäkran.

Studieförsäkran

Meddela bankkonto

Du behöver bara meddela bank och konto om du inte haft studiestöd förut eller om det gått mer än ett år sedan du senast hade studiestöd. Studiemedlen betalas ut till ditt bankkonto i Sverige. Tänk därför på att ordna med bankkonto innan du lämnar Sverige för dina studier utomlands. Det kan vara ett konto i vilken svensk bank som helst.

Det är Swedbank som sköter utbetalningarna från CSN. På Swedbanks webbplats meddelar du vilken bank och vilket konto du vill ha pengarna insatta på.

Anmälan till Swedbanks kontoregister

När betalas pengarna ut?

Studiemedel betalas normalt ut månadsvis, i förskott. Det vanligaste är att du får studiemedel för fyra veckor varje gång du får en utbetalning från CSN.

Vissa delar av dina studiemedel kan dock betalas ut innan terminen börjar. Merkostnadslån för resa till och från studielandet och försäkring betalar vi ut tre veckor före terminsstart. Merkostnadslån för undervisningsavgift kan vi också betala ut tre veckor före terminsstart, om din skola kräver att du betalar avgiften då.

I tabellen ser du när de vanligaste bidragen och lånen kan betalas ut.

Utbetalning av bidrag och lån
Bidrag och lån Utbetalning
Merkostnadslån för resa till och från studielandet Tidigast 3 veckor innan terminsstart.
Merkostnadslån för försäkring Tidigast 3 veckor innan terminsstart.
Merkostnadslån för undervisningsavgift Tidigast 3 veckor innan terminsstart, om du måste betala avgiften då. Annars månadsvis.*

Ordinarie bidrag, ordinarie lån, merkostnadslån för utlandsstudier, tilläggslån, tilläggsbidrag
Månadsvis. Kan betalas ut innan terminsstart om du har särskilda skäl.**

* Undantagsvis för ett helt läsår i förskott vid ett tillfälle. Söker du för en årsavgift måste skolan intyga att de inte accepterar delbetalningar.

** Om du har särskilda skäl kan du få dina studiemedel utbetalda som ett engångsbelopp i samband med studiestart, exempelvis om du måste betala flera månadshyror i förväg. Du skriver det i din ansökan och måste i så fall styrka dina kostnader med en faktura eller liknande.

Andra merkostnadslån

Har du någon annan typ av merkostnadslån än de som nämns i tabellen? Information om när de betalas ut hittar du på sidorna om merkostnadslån.

Exempel - Så får Ari sina utbetalningar

Ari ska studera i USA under hösten och våren. Han har nu fått ett beslut om studiemedel för sina studier. När han ordnat med bankkonto lämnar Ari sin studieförsäkran i Mina sidor.

Tre veckor innan studierna börjar får han utbetalningen av merkostnadslån för resa, försäkring och undervisningsavgift. Ari har med intyg från sin skola styrkt att undervisningsavgiften måste vara betald innan studierna börjar, därför betalas det lånet också ut i förskott.

Samma dag som studierna börjar får han sin första månadsutbetalning av studiemedel.

Exempel – Anton måste betala förskottshyra

Anton ska läsa ett år i Australien. Han ska bo på campus och måste betala hyran i förskott för hela terminen. Han ansöker om att få bidrag och lån för hela terminen utbetalda innan terminsstarten och skickar med en faktura som visar på hans hyreskostnad. Anton har också sökt lån för försäkring, resa, och undervisningsavgift, samt merkostnadslån för utlandsstudier. Undervisningsavgiften måste han betala terminsvis.

CSN bedömer att Anton kan få det ordinarie bidraget och lånet för hela terminen utbetalt tre veckor innan terminsstarten. Det innebär att han även får merkostnadslånet för utlandsstudier utbetalt då. De övriga merkostnadslånen får han också utbetalda tre veckor innan terminsstarten.

Se dina utbetalningar

I Mina sidor eller i CSN:s app ”CSN Mina sidor” kan du enkelt se när din nästa utbetalning kommer. Appen är gratis att ladda ner och finns i App Store och Google Play.

CSN:s app för Mina sidor


Senast uppdaterad: 2017-02-28