Hur ansöker du?

Hur du ansöker beror på hur gammal du är och vad du studerar.

Om du läser på gymnasiet kan du söka studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20. Därefter kan du söka studiemedel. Ska du däremot läsa på en eftergymnasial utbildning kan du söka studiemedel även om du är under 20 år.

Ansöka om studiehjälp

Om du ska läsa på en gymnasieskola ska du skicka in följande blanketter:

  • Ansökan om grundläggande rätt till svenskt studiestöd - studiehjälp, under 20 år
  • Ansökan om studiehjälp för studier utanför Sverige.

Detta ska du göra till och med vårterminen det år du fyller 20.

Länkar till blanketterna finns i menyn till höger.

Blanketterna ska du skicka till
CSN Postservice
838 71 Frösön.

Ansöka om studiemedel

När du söker studiemedel använder du tjänsten Ansök om studiemedel som finns i Mina sidor. Du väljer om du vill logga in med e-legitimation eller personlig kod. Du fyller i din ansökan i olika steg. För varje steg finns hjälplänkar och lästips som du kan använda.

Du som är utländsk medborgare kan behöva svara på fler frågor när du söker studiemedel. Det beror på att vi måste pröva om du har grundläggande rätt till svenskt studiestöd.

De extra frågorna kan handla om dig och din familj, exempelvis om när du kom till Sverige och vad du gjort sedan du kom hit. Vilka frågor du får beror på din ålder och om du eller någon i din familj är EU-medborgare.

Gör så här:

  1. Klicka på tjänsten Ansök om studiemedel som du hittar i menyn till höger.
  2. Logga in med e-legitimation eller personlig kod.
  3. Fyll i dina uppgifter.
  4. Skriv under och skicka in din ansökan.
  5. Om du inte har grundläggande rätt till svenskt studiestöd för den period du nu söker studiemedel för, kommer du automatiskt till frågorna för utländska medborgare.
  6. Fyll i dina uppgifter och skicka in dem.

Spara dina uppgifter

Om du inte kan svara på alla frågor som gäller grundläggande rätt till svenskt studiestöd, kan du spara dina uppgifter och fortsätta senare.

Ditt ansvar

När du lämnar uppgifter till CSN ansvarar du själv för att de är riktiga. Du ansvarar även för att meddela oss om något förändras som kan påverka dina studiemedel. Det kan gälla både dina studier och din familjesituation. Vi kontrollerar dina uppgifter med de uppgifter som vi får från skolan och andra myndigheter.
Anmäl ändringar

Läs mer

Läs mer om hur du söker studiemedel

Senast uppdaterad: 2015-06-01