Studiehjälp utanför EU/EES och Schweiz

Studiehjälp är ett bidrag som du som studerar på gymnasiet kan få till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Vanligtvis kan endast svenska medborgare få studiehjälp för studier utomlands, men i vissa fall kan även utländska medborgare få det.

För att kunna få studiehjälp för studier utanför EU/EES och Schweiz måste du uppfylla villkoren för att få grundläggande rätt till svenskt studiestöd enligt EU-rätten. Du måste dessutom uppfylla övriga krav för att få studiehjälp, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiehjälp.
Studera utanför EU/EES och Schweiz

Vem har rätt till svensk studiehjälp för studier utanför EU/EES och Schweiz?

Du som har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige kan få rätt till studiehjälp för studier utanför EU/EES och Schweiz.
Permanent uppehållsrätt

Du som är barn till en medborgare i EU/EES och Schweiz som arbetar eller driver eget företag i Sverige kan få rätt till studiehjälp för studier utanför EU/EES och Schweiz. Din förälder måste då arbeta under tillräckligt lång tid och tillräckligt många timmar i veckan. Denna regel gäller oftast inte om du är barn till en svensk medborgare, eftersom en svensk medborgare vanligtvis inte har flyttat till Sverige för att arbeta här. För mer information se Kundservice.

Du kan också få rätt till studiehjälp utanför EU/EES och Schweiz om du är gift eller sammanboende med en medborgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar eller driver eget företag i Sverige.
Anhörig (EU-rätten)

Du som har en förälder som bor i, arbetar i eller har pension från ett annat EU/EES-land eller från Schweiz kan få rätt till studiehjälp för studier utanför EU/EES och Schweiz. Du måste då bo med minst en av dina föräldrar i Sverige. CSN lämnar över din ansökan till Försäkringskassan som prövar om din familj omfattas av EU:s bestämmelser om samordning av familjeförmåner. Om ni gör det kan du ha rätt till familjeförmånerna studiebidrag och extra tillägg.

Om du är barn till en gästforskare eller till en turkisk medborgare som arbetar i Sverige, finns det särskilda regler. För mer information se Kundservice.

EU-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är:

Island, Liechtenstein och Norge. Även Schweiz omfattas i vissa fall av EU-rätten.

Senast uppdaterad: 2016-06-03