Anhörig (EU-rätten)

Du kan jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten, om du är barn till eller gift eller sambo med en medborgare i ett EU/EES-land eller i Schweiz som arbetar eller har ett eget företag i Sverige. Då kan du ha rätt till studiehjälp för studier utanför Norden.

Vem räknas som arbetstagare eller egenföretagare?

För att den person du är anhörig till ska kunna ses som arbetstagare i Sverige, måste han eller hon

  • arbeta i tillräcklig omfattning, det vill säga inte för få timmar per vecka eller under för kort tid
  • få lön eller annan ersättning för det arbetet.

För att den person du är anhörig till ska kunna ses som egenföretagare i Sverige, måste han eller hon

  • arbeta i tillräcklig omfattning i sitt företag, det vill säga inte för få timmar per vecka eller under för kort tid
  • ha registrerat sitt företag hos Skatteverket och ha F-skattsedel.

Anhörig till medborgare i EU/EES eller i Schweiz som slutat arbeta

Om den person du är anhörig till slutat arbeta, kan han eller hon ändå räknas som arbetstagare eller egenföretagare i Sverige. Då måste han eller hon uppfylla något av följande villkor:

  • Personen ska vidareutbilda sig inom sitt yrkesområde i Sverige och utbildningen har ett innehållsmässigt samband med arbetet i Sverige. Studierna måste vara yrkesinriktade och det får inte ha gått för lång tid sedan personen slutade arbeta.
  • Personen är tillfälligt förhindrad att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall.
  • Personen har blivit uppsagd från sin anställning och är registrerad som arbetssökande vid en svensk arbetsförmedling. Om personen arbetat mindre än ett år i Sverige räknas han eller hon som arbetstagare i högst sex månader efter det att arbetet upphörde. Du kan då bara få rätt till studiestöd under dessa sex månader.

Övriga krav

Tänk på att du också måste uppfylla övriga krav för att få studiehjälp, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiehjälp.

EU-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är:

Island, Liechtenstein och Norge. Även Schweiz omfattas i vissa fall av EU-rätten.

Senast uppdaterad: 2016-06-16