Villkor för att få studiemedel

Svensk-spansk ordlista

Vanligtvis kan endast svenska medborgare få studiemedel för studier utomlands. Om du är medborgare i ett EU/EES-land eller i Schweiz eller är anhörig till en sådan medborgare, kan du i vissa fall jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten.

Om CSN beslutar att jämställa dig med en svensk medborgare, måste du även uppfylla övriga villkor för att få studiemedel. Exempelvis ska du uppfylla bosättningskravet och studera på en utbildning som ger rätt till studiemedel.
Vad krävs för att få studiemedel?

Vem har rätt till svenskt studiestöd utomlands?

Reglerna för att få studiestöd för utlandsstudier är olika beroende på om du är medborgare i ett land inom EU/EES och Schweiz eller om du är anhörig till en sådan medborgare. Om du är barn till en gästforskare eller till en turkisk medborgare som arbetar i Sverige, finns det särskilda regler. Kontakta oss via Kundservice för mer information.

Medborgare i EU/EES eller i Schweiz

Du kan jämställas med en svensk medborgare för studier utomlands om du

  • har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige
  • arbetar eller driver eget företag under tillräckligt lång tid och tillräckligt många timmar per vecka. Du måste fortsätta att arbeta under tiden du studerar. Även om du slutat arbeta kan du ha rätt till studiestöd, men då måste du uppfylla särskilda villkor.

Medborgare i EU/EES eller i Schweiz

Anhörig till medborgare i EU/EES eller i Schweiz

Du kan jämställas med en svensk medborgare för studier utomlands om du

  • har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige
  • är gift eller sambo med eller barn till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar eller driver eget företag i Sverige. Även om han eller hon slutat arbeta, kan du i vissa fall få rätt till studiestöd.

Anhörig till medborgare i EU/EES eller i Schweiz

Utbytesstudier

Om du ska studera inom ett utbytesprogram, kan du få studiemedel om du har grundläggande rätt till svenskt studiestöd för studier i Sverige. Kontakta oss för mer information. Du kan ringa oss på telefonnummer 0771-276 300.
Utbytesstudier

EU-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är:

EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge. Även Schweiz omfattas i vissa fall av EU-rätten.

Senast uppdaterad: 2016-06-02